modified on 29 mars 2009 at 06.47 ••• 15 203 views

MAO-hämmare

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Namn: Monoamine Oxidase Inhibitors (eng), MAOI (eng. förkortning)

Innehåll

Generell information

MAO-hämmare är en grupp antidepressiva läkemedel som är effektiva mot atypisk depression, panikångest, ångest och "borderline". De är även nödvändiga för att vissa psykedeliska ämnen (t ex N,N-dialkylerade-hydroxitryptaminer) ska vara oralt aktiva, ämnen som annars skulle degraderas av MAO-enzym alldeles för snabbt.

Att använda sig av en MAO-hämmare i Ayahuasca är ett måste om man ska göra DMT oralt aktivt, men man kan även använda den till att fördubbla effekten av exempelvis psilocybinsvampar.

Farmakologi

Monoaminoxidaser är en grupp enzym som bryter ner vissa endogena signalsubstanser, och även vissa exogena ämnen såsom plantalkaloider, aminosyror och droger. MAO-hämmare hämmar dessa enzym, varvid ämneskoncentration i kroppen för de ämnen som vanligtvis bryts ned av dem stiger.

MAO-hämmare finns i flera olika typer. De som hämmar huvudsakligen grupp A av monoaminoxidaserna, de som hämmar huvudsakligen grupp B och de som hämmar bägge i lika stor utsträckning. Denna hämmande verkan kan vara antingen kompetitiv, eller irreversibel. Irreversibla MAO-hämmare, hämmar MAO-aktiviteten under en mycket längre tid, och medför en effektiv sänkning av max. metabolismen (antal molekyler nedbrutna per en viss tid). Kompetitiva MAO-hämmare är mer kortvariga i sin verkningstid, kräver upprepad dosering, och medför inte en effektiv sänkning av max. metabolismen, utan endast ämneskoncentrationen av substrat vid vilken denna uppnås.

Tyramine is not believed to be dangerous with harmine or harmaline since it readily displaces either one. The harmala alkaloids are highly selective and highly reversible MAOIs. They are quite different than some of the prescription drugs such as Phenelzine (Nardil) or Tranycypromine (Parnate) which actually bind irreversibly to the MAO enzymes. With irreversible MAOIs, restoration of normal MAO metabolic function requires that more of the enzymes be produced by the body.

Moclobemide is a pharmaceutical, reversible MAOI that has far fewer food restrictions associated with it and has been used by some in their non-medical exploration of sacred cactus, however there is far too little data about these experiments to say it is safe. Moclobemide is probably the pharmaceutical MAOI most widely used for unapproved experiments with psychoactives, yet there is still far too little data: one would want hundreds or thousands of clear reports of the combinations, not just a few dozen lightly documented cases. The variability between individuals and plant sources are just too great to suggest 'safety'.

It is often said that moclobemide is less 'sedating' and more 'stimulating' in its effects than the harmala alkaloid MAOIs, but it is unclear what this might mean for health safety issues. Källa: Trout

Växter som innehåller MAO-hämmare

Peganum harmala

I nuläget är det dessa som har egna artiklar på wikin. För en mer komplett listning, se Lista över hallucinogena växter, svampar och djur och dom som finns listade i artikeln harmala.

Läkemedel som innehåller MAO-hämmare:

 • Moclobemid (även känd under namnet Aurorix). Innehåller p-Kloro-N-(2-morfolinoetyl)bensamid

Effekter

Bieffekter:

 • Torr mun
 • Huvudet känns lätt, snurrig i huvudet.
 • Lågt blodtyck
 • Mild huvudvärk
 • Trötthet, svaghet
 • Svårt att sova
 • Muskelryckningar under sömn
 • Skakighet, darrighet, rastlöshet
 • Oskarp syn
 • Viktuppgång
 • Minskad alkoholtolerans
 • Mängden urin minskar
 • Minskad sexlust
 • Ökad aptit (för sötsaker)

Ovanliga bieffekter:

Sluta genast använda MAO-hämmare om du får högt blodtryck och något av följande:

 • Svår smärta i bröst
 • Höjd eller lägre puls.
 • Svår huvudvärk
 • Mycket lätt eller snurrig i huvudet
 • Ökad svettning (möjligen med feber eller nedkylning)
 • Illamående, uppstötningar
 • Stel eller smärtande nacke
 • Svullnad av fötter eller nedre delen av benen.
 • Ökad ljuskänslighet
 • Förstorade pupiller

Varning!

Vissa födoämnen och droger är farliga att använda i samband med intag av MAO-hämmare. Läs på noggrant innan du använder dig av en MAO-hämmare. Felaktiga kombinationer kan vara dödliga

Droger att undvika tillsammans med MAO-hämmare

Droger som ABSOLUT INTE får kombineras med en MAO-hämmare

 • Alla SSRI-preparat (Prozac, Zoloft, och många andra anti-depressiva)

SSRI-preparat blockerar återupptaget av serotonin i hjärnan. Då MAO-hämmare hindrar nedbrytningen av serotonin, kan kombinationen av SSRI-preparat och MAO-hämmare orsaka för höga nivåer av serotonin i hjärnan (serotoninsyndrom). Symptom på serotoninsyndrom inkluderar illamående, kräkningar, svimmning, minnesförlust, ökat blodtryck och ökad hjärtfrekvens.

 • Demerol
 • Förkylningsmediciner (tabletter, kapslar, eller vätskor som t.ex. Comtrex)
 • Hostmediciner innehållades slemlösande medel, Dextromethorphan (DXM), eller Demerol
 • Bihåle-mediciner
 • Näsdroppar eller nässpray
 • Nässlemlösande
 • Hö-snuva mediciner
 • Bantningstabletter
 • Amfetamin, tjack
 • MDMA, Ecstasy
 • MDE, MDA och andra MD-ämnen
 • Kokain, crack

Mat att undvika tillsamman med MAO-hämmare

Vissa födoämnen innehåller tyramin, en giftig monoamin som bryts ner av monoaminoxidater i magen. En MAO-hämmare slår ut denna försvarsmekanism, och höga halter av tyramin kommer ut i kroppen och kan orska allvarliga symptom (se nedan).

Följande födoämnen måste helt undvikas i samband med intag av MAO-hämmare (före, under, efter):

Kött och fisk

 • Alla sorters lever
 • Patéer och pastejer
 • Inlagd sill och annan inlagd fisk
 • Gravad eller rökt lax
 • Vilt (älg, rådjur, etc)
 • Kaviar
 • Sniglar
 • Pastrami, prickig korv
 • Corned beef
 • Korvar (salami, etc)
 • Boveril

Frukt och grönsaker

 • Bönskidor
 • "English beans"
 • "Chines bean pods"
 • Miso och miso soup
 • Favabönor
 • Övermogen frukt (speciellt bananer och avokados)
 • Russin och andra torkade frukter
 • Alla sortes inlagda grönsaker
 • Sauerkraut
 • Konserverade fikon

Mejeriprodukter

 • Alla ostar (förutom mjukost, keso, och ricotta)
 • Fryst yogurt (Färsk yoghurt är okej om den inte är för gammal)
 • Crème Fraiche

Drycker

 • Rödvin
 • Öl (även lättöl och alkoholfritt)
 • Champagne
 • Sherry
 • Whiskey
 • Cognac
 • Likörer
 • (Små mängder av vitt vin, gin eller vodka är okej)
 • Mer än fyra koppar kaffe eller motsvarande koffein-haltig läsk

Övrigt

 • Sojasås
 • Bryggjäst (Bröd och kakor är okej bara de inte innehåller bryggjäst)
 • Marmite
 • Lakrits
 • Mer än ett 30 gram choklad

Källa: Ayahuasca.com

Externa länkar

Betacarbolines & MAOI: Fact, Fiction and Mystery