modified on 29 mars 2009 at 04.36 ••• 3 576 views

2C-T-4

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information:

2C-T-4 hör till gruppen fenetylaminer, är en relativt ny psykedelisk drog och räknas därför som en RC (Research chemical). Den syntiserades först av paret Alexander och Ann Shulgin, som har med kemikalien i sin bok PiHKAL (Phenethylamines I Have Known And Loved). Denna drog klassades som hälsofarliga varor 2007-07-15.

Dosering:

Dosering brukar ligga mellan 10 och 20 mg oralt och lite mindre vid nasalt intag. Trippen tenderar att bli kortare vid nasalt.

Oral admin. Nasal admin.
Låg dos 8 - 12 Mg 5 - 10 Mg
Mellan dos 12 - 18 Mg 10 - 15 Mg
Stark dos 18 - 25 Mg 15 - 20 Mg
LD50  ?  ?

Effekter

2C-T-4 har väldigt säregna effekter och håller i sig under en väldigt lång tid. Trippen byggs gradvis upp under flera timmar och effekterna kan sitta i upp till 20 timmar. Själva upplevelsen känns som att verkligheten är täckt av en dimma där det visuella skådespelet sedan gradvis målas upp.

Många säger att det är som att vara fast i två världar, då man även under påverkan av denna drog kan fungera relativt normalt om man anstränger sig. Detta betyder dock inte att man upplevs som nykter av omgivningen… Låter man upplevelsen komma och slappnar av så kan man dock komma väldigt högt.

Något som bör nämnas är att en del personer inte har en så stark visuell upplevelse med 2C-T-4, effekten varierar, som med alla droger mycket från person till person.

  • Positiva: humörförbättring, bättre upplevelse av ljud och färger
  • Neutrala: utvidgning av pupiller, hallucinationer
  • Negativa: obehagligt vid snedtripp, skrämmande hallucinationer, magproblem

Avtändningen från trippen tar ungefär lika lång tid som uppbyggnaden och eftereffekter varierar, men brukar avta gradvis under dygnet efter upplevelsen. Vanliga eftereffekter kan vara milda känslor av förgiftning och en varierande grad av mental trötthet.

VARNING! Det är extremt viktigt att vara försiktig med detta preparat eftersom att den håller i sig under en så lång tid. Detta ökar chansen för att få en dålig tripp, vilket kan leda till mycket tråkiga konsekvenser. Experiment med det här preparatet bör ske med stor försiktighet och små doser. Preparatets långa verkan sätter också stora krav på bra förberredelser. Det är viktigt att minimera yttre påverkan, detta för att försäkra sig om att man gjort allt för att få en säker tripp.

Kemi

2C-T-4.png
Systematiskt namn 2,5-dimethoxy-4-(i)-propylthiophenethylamine (en)
Trivialnamn 2C-T-4
Kemisk formel C13H21NO2S
Smältpunkt
Kokpunkt
Molmassa
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

Externa länkar:

Fallbeskrivningar från forumet