modified on 29 mars 2009 at 04.38 ••• 2 895 views

Alexander Shulgin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Jun 17, 1925 -

Dr. Alexander "Sasha" Shulgin. Farmakologist och kemist, känd för syntetiserandet av nya psykoaktiva droger.

Efter att ha tjänstgjort i flottan utbildade han sig vid Berkley och fick 1954 sin doktorsgrad. 1960 prövade han Meskalin för första gången. Han experimenterade senare med att syntetisera molekyler med liknande strukturer, exempelvis DOM. 1967 blev han introducerad med MDMA, en drog som vid denna tiden var okänd för de flesta och endast ett fåtal personer hade haft möjlighet att prova den. Shulgin lyckades 1976 skapa en ny metod för syntetisering. MDMA:n gav han till Leo Zeff som jobbade med psykedelisk terapi. Zeff spred i sin tur vidare drogen till många andra psykologer och personer som arbetade med terapi. Alexander Shulgins fru, Ann Shulgin arbetade också med psykedeliska terapisessioner med MDMA innan drogen förbjöds 1985.

Sedan dess har Shulgin syntetiserat och prövat hundratals nya psykoaktiva droger på sig själv. Hans arbete har resulterat i flera böcker, de mest kända är om tryptaminer och fenetylaminer. De heter THiKAL och PiHKAL.

Här är ett kul citat jag hittade i Mail&Guardian, länk längre ner:

(Om Shulgin) "He is a psychopharmacologist, the creator of about 200 psychedelic compounds. Stimulants, depressants, aphrodisiacs, hallucinogens: you name it, Shulgin has made it and, personally, tested it. He thinks he has probably had more than 4 000 psychedelic episodes in the course of his work. Assuming each episode takes up at least a day, that constitutes almost 12 years of his life."

Böcker av Shulgin

  • The Simple Plants Isoquinolines (2002)
  • Entheogens and the Future of Religion (Contributor, 1997)
  • TiHKAL (1997)
  • PiHKAL (1991)
  • Controlled Substances: Chemical & Legal Guide to Federal Drug Laws (1988)

Externa länkar

Ask Dr. Shulgin Online. Archive

Daddy Ecstasy Mail & Guardian, Jan 2006

A Visit with Ann and Sasha Shulgin (Libération, 2001)

21st Century Highs: The Future of Psychedelics (Fringecore, 1998)

2C-T-7's Bad Trip (East Bay Express, 2002)

Altered Statesman (Time Out, 2002)

" Professor X (Wired, 2002)

Description of Meeting , by Clifton Royston

Sasha Shulgin, Psychedelic Chemist (LA Times, 1995)

Chemophilia (Norlonto.net, 1993)