modified on 29 mars 2009 at 04.37 ••• 4 904 views

AMT

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Namn: AMT, Alfametyltryptamin

Innehåll

Generell information

Långverkande tryptamin som under 60-talet marknadsfördes som antidepressant under namnen Monase och Indopan i USA och Ryssland sedan det uppmärksammats att AMT var en MAO-hämmare[1]. Efter en del kontroversitet angående toxicitet och sidoeffekter[2] drogs det tillbaka från marknaden och omvärderades till att sakna ett medicinskt användningsområde. AMT klassades som hälsofarlig vara den första mars 2005 med motiveringen att likt andra psykedeliska substanser framkallade den mentala problem och att förändringen av det psykiska tillståndet kunde föra med sig ökad risk för psykoser, allvarliga olyckor och våld. [3] Dödsfall har dokumenterats vid extrema doser. [4]

Dosering/effekter

Oral aktivitet har uppskattats ligga i området 15-30mg och effekterna ska vara hallucinogena och humörlyftande men med märkbar fysisk belastning och illamående.

Kemi

AMT.png
Systematiskt namn α-Methyl-tryptamine
Trivialnamn AMT, Alfametyltryptamin (sv)
Kemisk formel C11H14N2
Smältpunkt
Kokpunkt
Molmassa 174,24 g/mol
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

Fallbeskrivningar

AMT - Himmel och helvete 25mg i oral lösning av Nomountain.
AMT. Påtänd som en åsna 50mg av svampkramp.

Referenser

  1. Popenenkova ZA, Guseva EV. Effect of indopan, a monoamine oxidase inhibitor, on the tetracycline sensitivity of white mice and rats with pneumococcal infection. Antibiotiki. 1965 May;10:432-5.
  2. 356 F.2d 590, Natale v. Upjohn Co., (C.A.3 (Del.) 1966).
  3. Klassificeringsdokument av hälsofarliga varor: Lag 1999:42. Förordning 1999:58. Dnr: 830-04-0583
  4. Boland DM, Andollo W, Hime GW, Hearn WL. Fatality due to acute alpha-methyltryptamine intoxication. J Anal Toxicol. 2005 Jul-Aug ; 29(5): 394-7.

TIHKAL" - #48 a-MT