modified on 29 mars 2009 at 06.51 ••• 3 078 views

Psykos

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

"Psykos är ett mentalt ohälsotillstånd som innebär att individen tappar kontakten med omgivningens verklighet. Omgivningen uppfattar den drabbade som allvarligt personlighetsförändrad när detta inträffar, och man känner inte igen människan som drabbats av psykos. Den drabbade själv har en förändrad verklighetsuppfattning och hallucinerar, vilket innebär att han/hon ser saker ingen annan ser, hör röster ingen annan hör och känner andra saker än vad andra närvarande upplever. Ofta är dessa hallucinationer förenade med stor rädsla och ångest." Källa: Wikipedia

Hallucinationerna kan uppstå som både syner och röster.

Orsaker

Psykosernas orsak är situationer av chock och trauma som kan uppstå av exempelvis naturkatastrofer, krig, trafikolyckor, eller vara droginducerade. Hallucinogener som har ett "rykte" om att orsaka psykoser är bl.a Cannabis, LSD, Psilocybinsvampar, DXM.

Det som vanligvis kallas "psykoser" av skolor/myndigheter/organisationer i drogundervisningen eller som t.o.m används av droganvändare är inte psykoser utan panikångest, snedtrippar eller andra liknande tillstånd som orsakas av dålig Set och setting och som går över när drogens effekter avtar. Det finns mycket som felklassificeras som psykoser. En psykos är ett tillstånd som sitter kvar mycket längre tid och personen som har en psykos vet inte att han/hon har en psykos.

Andra psykiska besvär med koppling till hallucinogener


Externa länkar

Depersonalisering, artikel från Wikipedia (eng)