modified on 5 april 2009 at 11.28 ••• 28 876 views

Meskalin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök
Kemisk struktur.
Kemisk struktur.

Meskalin, 3,4,5-trimetoxifenetylamin, en psykedelisk substans som är nära kemiskt besläktad med hjärnans transmittorer. Meskalin är ett derivat av fenetylamin. Meskalin är en hallucinogen fenetylamin som används för att uppnå alternativa verkligheter. Dess kemiska namn är 3,4,5-trimethoxy-ß-phenethylamine. Och den kemiska formeln är C11H17NO3.

Meskalin finner man främst i tre olika kaktusar; Peyote (lophophora williamsii), San Pedro (trichocerus pachanoi) och till sist Peruvian Torch (trichocerus peruvianus). De här olika kaktusarterna innehåller olika mängder meskalin och det har sagts att Trichocerus peruvianus innehåller 10 gånger mer än Trichocerus pachanoi, detta är dock en myt då det inte finns nog med bevis för att stödja påståendet. Även rapporter ifrån användare hävdar att fallet är sådant att T. peruvianus är starkare än T. pachanoi men forskare tror annat.

Lophophora williamsii - 300 mg / 27 g dried material Trichocerus peruvianus - 300 mg / 15 to 100 grams dried material (.3% - 2.0%) Trichocerus pachanoi - 300 mg / 15 to 100 grams grams dried material (.3% - 2.0%)

178 mg mescaline HCl = 200 mg mescaline sulfate.


Innehåll

Generell Information

Meskalin är främst förknippat med bruket av kaktusar i Sydamerika- och Nordamerika.

Utanför kaktusfamiljen kan man hitta meskalin i växten Acacia rigidula.

Meskalin har använts som enteogen i mycket lång tid. En kol-14-datering av peyoteknappar från en grotta i Rio Grande (Texas, USA), visar på 3780-3660 före kristus. Man kunde extrahera 2 % meskalin från dem.

Meskalin är narkotikaklassat i Sverige och många andra länder.

Meskalin kaktus


Dosering och intag

Hur använder man meskalin? Det beror på i vilken form du har fått det, har du fått tag på syntetisk meskalin är det en klar, smaklös vätska som droppas på tungan med pipett. Den lite mer vanliga formen är i form av fruktkött ifrån peyotekaktusen men ibland också San pedrokaktusen. Meskalin förekommer även i kristalliserad form då sniffas det för bäst effekt, det går även att ta oralt men då krävs det en större mängd meskalin.

Här följer några av de olika meskalinextrakten:

   * Meskalin Hydroklorid
   * Meskalin Sulfat
   * Meskalin Citrat
   * Meskalin Acetat

De här olika sorterna har alla olika molekulära vikter så därför ändras doseringen rätt drastiskt mellan de olika sorterna.

De mest förekommande meskalinvarianterna är Meskalin Hydroklorid och Meskalin Sulfat, de här två sorterna doseras relativt lika men Meskalin Sulfat är 11% tyngre, därför krävs det alltså 11% mer Meskalin Sulfat per kg för att uppnå samma effekt som Meskalin Hydroklorid.

Dosering Meskalindosering sker enligt tabellen nedan: Citat: Tröskel 100 mg Lätt 100 - 200 mg Vanlig 200 - 300 mg Stark 300 - 500 mg Tung 500 - 700 mg Det tar ungefär 40-60 minuter innan man känner de första effekterna av meskalinet och därefter ytterligare 2-3 timmar för att nå peaken. Du är påverkad i 4-8 timmar och du känner av en svag afterglow i ca. 2-4 timmar efter det att du har landat.


Vart får man tag på meskalin

I Sverige är det rätt svårt näst intill omöjligt att få tag på meskalin men i norra Mexico, större delen av Peru och i södra U.S.A är den relativt utspriden. Du kan även odla de olika kaktussorterna hemma, men skördningstiden på en Peyotekaktus varierar mellan 10-15 år, och att utvinna meskalin ifrån kaktusar är ju olagligt så det gör vi inte. Det går även att köpa kaktusar i de flesta blomsteraffärerna här i sverige för att odla, men som sagt är skördningstiden väldigt lång.

LD50? För att du skall kunna uppnå fysisk död på meskalin krävs det att du tar en hel del. Här är ett utdrag ifrån Erowids LD50 tabell. LD50 crystals : 212 mg/kg i.p.(mice) LD50 crystals : 132 mg/kg i.p. (rats) LD50 crystals : 328 mg/kg i.p.(guinea pigs) Här har man testat meskalin i kristallform på möss, råttor och marsvin.

Vad säger den svenska lagen

Meskalin är självfallet olagligt att nyttja och inneha men att odla kaktusarna är inte olagligt. Att utvinna meskalin är däremot olagligt.

Effekter

När meskalinet har tagits upp i blodet har det en halveringstid på 6 timmar. Meskalinhalten når sin höjdpunkt ca. 2 timmar efter oralt intagande, detta överensstämmer med perioden för den högsta psykedeliska effekten. Meskalinhalten försvinner successivt över 10 timmar och efter 24 timmar finns bara 13 % kvar i blodet.

Om intaget upprepas under korta intervaller förminskas meskalinets psykologiska, subjektiva och fysiska effekter. Används det flera gånger över en 3-6 dagars period leder detta till en betydande tolerans. Även korstolerans har påvisats mellan till exempel meskalin/LSD och meskalin/psilocybin. Meskalintolerans leder dock inte till ett fysiskt beroende som till exempel Opiater eller Alkohol.

De visuella hallucinationerna beskrivna av människor som tagit meskalin är väldigt lika, många rapporterar flera olika sorters visuella effekter såsom:

A: Mönster av överlappande linjer, galler, vågor, snirkliga mönster, vaxkaka (i bikupa), schackmönster.

B: Tunnlar, trattar, koner, gångar, gränder, kärl.

C: Spiraler varierande i komplexitet.

D: Spindelnät, fraktaler.


Positiva

Eufori

Visuella hallucinationer (OEV - Open Eye Visuals, CEV - Closed Eye Visuals)

Ökad energi

Skrattattacker

Neutrala

Stora pupiller

Själviakttagelse

Ambivalens

Negativa

Oro

Illamående eller magbesvär

Spända muskler (speciellt i nacken och ansiktet)

Andningssvårigheter

Känslor av att förlora kontrollen – Vanligare vid högre doser (upplösning av egot).

Rädsla

Förhöjd puls, ökat blodtryck

Effekter under delarna av trippen

30 minuter – Här börjar de första, knappt märkbara effekterna göra sig tillkänna. Mindre perceptionella ändringar, en känsla av en konstig förgiftning, lite yrsel, skiftande medvetande. Något illamående eller muskelspänning. Om man känner att man måste kräka så kan man göra det, man känner sig oftast betydligt bättre efteråt och det kan ge trippen en liten extra knuff.

60 minuter – De starka fysiologiska effekterna börjar försvinna. En känsla av ett förhöjt medvetande tar form. En känsla av frid och förnöjsamhet är oftast närvarande. En amfetaminliknande stimulans infinner sig sida vid sida om trötthet och rastlöshet.

90 minuter – Mindre tankeförändringar infinner sig och svaga visuella effekter börjar långsamt växa fram.

120 minuter – De visuella effekterna börjar bli uppenbara. De somatiska effekterna börjar bli starka samtidigt som tankebanorna börjar bli kraftigt förändrade.

150 minuter – Intensiva effektvågor bryter igenom till den begynnande ”peaken”. Egot börjar eventuellt sönderfalla.

180 minuter – Peaken. Nu är effekterna som starkast. Egodöd kan inträffa och de visuella effekterna och visionerna är nu väldigt intensiva. Detta håller på i ungefär 10 timmar. Efter det avtar effekterna i den ordning de kom.

12+ timmar – ”Afterglow”. Personen är antagligen väldigt avslappnad, nöjd och ”färsk”. Personen känner sig antagligen väldigt lugn då man känner sig till freds med världen. Man brukar bli väldigt hungrig efter trippen. Det är vanligtvis svårt att sova efter minst 12 timmar efter intag pga. att de olika bestånden av alkaloider bryts ner olika snabbt. Själva tunnheten eller finheten av dessa mönster sägs vara en av de mest spektakulära av de visuella effekterna.

Varningar

Vissa mediciner barbiturater och fysotagminer är kända för att öka toxiciteten hos meskalin.

Gravida kvinnor bör inte ta meskalin. Flera djurförsök har rapporterat defekter hos barnet, missfall och möjligtvis beteendestörningar. Det bör noteras att meskalinnivåerna var 2-4 gånger högre hos fostret än hos modern. Det finns en möjlighet att användandet av meskalin är skadligt för foster även om mänskliga försök inte gjorts. Det bör nämnas att vanliga substanser såsom alkohol och tom. koffein också kan vara farligt för fostret.

Det finns delade åsikter om användandet av MAO-hämmare och meskalin är farligt. Det finns ett flertal rapporter om användandet av starka, kortvarande och reversibla MAO-hämmare (såsom Peganum harmala) i samband med meskalin. Det har då inte påvisats några uppenbara sideffekter men försiktighet bör iakttagas.

Det är extremt ovanligt med meskalinöverdoser men om det sker kan det behandlas effektivt på en akutmottagning med administration av mediciner.

Det har rätt så länge funnits rykten om att hallucinogena droger framkallar schizofreni hos mottagliga personer. Dessa rykten börjar mer och mer försvinna nu. Det är dock tänkbart att det inte är de psykedeliska drogerna i sig som framkallar schizofrena tillstånd utan det är den eventuella stressen. Precis som med andra hallucinogena droger så bör man ta hänsyn till eventuella latenta neuroser och psykoser som användaren kan tänkas ha. Det bör dock noteras att även livskriser och andra företeelser som inte har någon anknytning till hallucinogener även kan bidra till detta.

Dosering

Den lägsta kännbara dosen ligger runt 150 mg. En ”normaldos” ligger runt 300 mg. Den högsta dosen som inte är skadlig tros ligga runt 1000 mg. Dessa siffror varierar från person till person och saker som vikt, metabolism, osv. spelar in.

Låg dos 100 - 200 mg En mild tripp med några visuella effekter.

Normal dos 200 - 300 mg Vanlig dos med starka visuella effekter

Hög dos 300 - 500 mg Intensiva visuella effekter, upplösandet av ego är möjlig.

Extrem dos 500 - 800 mg Extremt visuella effekter , alla negativa punkter ovan kan tillkomma.


Odling

Detta är odlingsinstruktioner för Trichocereus pachanoi som bygger på information som delvis är kopierad ifrån andra forum på internet. Denna information var ursprungligen kopierad och sedan modifierad av klarblåhimmel.

Att odla från frö

Det är enkelt att odla kaktusar. Just Trichocereus pachanoi (San Pedro) är väldigt enkel att odla och bjuder på mycket nöje att odla upp från frö. Du får då se alla de stadierna som kaktusen går igenom under sin uppväxt.

Frön

Eftersom det är lagligt att odla San Pedro så bör det inte vara så svårt att få tag på San Pedro frön. Vidare bör priserna på frön vara klart överkomliga. Fröna håller en längre tid, så du kan köpa dessa redan nu för att plantera först senare. Fröna är mycket små och påminner något om de vallmofrön som används till att dekorera bröd.

Sådd

Anförskaffa en kruka som mäter 5 cm i höjd och är 7 cm i diameter. Det bör lämpligen vara en terrakotta kruka, men plast går bra det med. Krukan måste dock ha hål i botten så att överskottsvatten kan rinna ut. Fyll krukan med kaktusjord. Vattna igenom jorden tills att det rinner ut vatten genom hålet i krukan. Placera ut kaktusfrön på jordytan. Låt det vara drygt 3-5 mm avstånd mellan varje frö. Strö ett tunt lager av jord över fröna. Jorden skall bara precis täcka fröna. När du är klar skall du mycket försiktigt duscha jorden med vatten. Duscha nu försiktigt jordytan. Kom ihåg att du redan har blött upp jorden i krukan, så du behöver bara duscha med precis så mycket vatten att det översta lagret blir fuktigt. Placera krukan i ett terrarium. Placera terrariet på en plats med indirekt solljus. Ställ in en behållare fylld med vatten. Detta vatten bidrar till att bibehålla en hög fuktighet i terrariet, utan att vattnet kommer i kontakt med krukan. En fuktighet mellan 50-100% är ok. En temperatur mellan 20-25 Celsius är ok.

Fröplantor

Nu måste du vänta på att fröna skall gro och att fröplantorna sedan skall etablera sig. Duscha krukorna en gång om dagen eller varannan dag. Det är viktigt att jorden inte skall torka ut, men är jorden väl fuktig så finns det ingen poäng att göra den mer fuktig. Du skall dock varje dag ventilera ut gammal luft ur terrariet. Efter någon vecka bör fröna ha slagit rot. Kaktusarna ser då ut som små sfärer. De har inga taggar i detta stadium. I och med att det är så hög fuktighet i terrariet kan alger få fotfäste på jordytan. Försök att i möjligaste mån skrapa bort dessa områden med hjälp av en kniv. Lättare bekämpningsmedel kan appliceras, men se upp så att inte kaktusarna tar skada. Efter tre veckor kan de första taggarna blivit synliga. När fröplantorna mer börjar likna små kaktusar börjar det vara dags att minska på duschandet av jorden. Efter drygt en månad ifrån att du planterade fröna skall du börja ge vatten till krukorna underifrån. Detta sker genom att du häller på vatten i terrariet. Väntar ett tag på att jorden skall suga upp lite av vattnet och häller sedan av det resterande vattnet. Detta sätt att vattna på stimulerar rötternas tillväxt.

16 dagar efter sådd

Små kaktusar

För att öka tillväxttakten kan du placera växterna under lågenergilampor. En 20W LE kommer du långt med. Kom ihåg att lampor avger värme vilket kan påverka hur snabbt jorden torkar ut. Eftersom kaktusarna är så små har dom svårt att klara av torka. Du skall därför se till att de alltid har tillgång till vatten. Det handlar absolut inte om att dränka kaktusarna med vatten, utan bara om att se till att de inte torkar ut. Kaktusarna skall ha en hälsosam grön färg och är nästan transparenta när de är riktigt små. När de blir aningen större kan du börja med att successivt ventilera terrariet under allt längre tidsperioder. Om kaktusen ändrar färg, speciellt till brunt eller rött, så är det ett tecken på att de får för mycket ljus. Om de gulnar erhåller de för lite ljus. Redan efter sex månader kommer kaktusarna dock att vara så pass etablerade att de klarar av att lämnas utan tillsyn under längre perioder. Detta förutsätter att kaktusarna står i mörker och att temperaturen inte är allt för hög. Efter en så lång övervintringsperiod är det dock viktigt att vänja de små krakarna gradvis vid solen.

Separering

När det börjar bli trångt mellan kaktusarna är det dags att separera dem ifrån varandra och plantera ut dem i större krukor. En stor kruka är inte nödvändigtvis en bra kruka. Djupa krukor men med en liten diameter hämmar t.ex. tillväxten eftersom kaktusarna skjuter ut en hel del rötter som går horisontellt med jordytan.

Allmän skötsel

Trichocereus pachanoi är en typ av pelarkaktus och är en av jordens mest snabbväxande kaktusar. Glöm inte att ha grova handskar på dig när du hanterar större exemplar.

Substrat

En porös jordblandning är bra. Detta minskar bland annat risken för rotröta och andra övervattningsproblem. Du kan t.ex. blanda ut 5 delar jord med 1 del perlite och 1 del vermikulit. Det finns speciell kaktusjord som man lämpligen använder sig av.

Näring

Du kan vara ovanligt generös med vatten och näring, jämfört med andra kaktusar. Vattna kaktusen t.ex. med Blomstra näringslösning, men blanda då till halva styrkan. Du skall bara ge kaktusen näring under sommaren. Kom ihåg att San Pedro är lite extra känslig för kväve.

Vatten

Gulnar kaktusen kan det bero på att vattnets pH är för lågt. Generellt sätt behöver kaktusen inte vatten så länge det översta jordlagret är fuktig. För att kaktusarna inte skall växa och få en lustig form så är det viktigt att du ger vatten i förhållande till hur mycket solljus som kaktusarna erhåller. Om kaktusen står i mörker men får mycket vatten, så blir den smal och spenslig. Om den får mycket vatten men också mycket solljus blir den bredare. Om du missköter din kaktus kan detta innebära att kaktusen växer på ett sådant sätt att den blir för tunn längre ner därmed inte klarar av att bära upp sin egen vikt högre upp. Kaktusen blir då ömtålig och bryts lätt av. En etablerad San Pedro behöver för den delen inte vattnas under vinterhalvåret, utan klarar sig bra ändå. Det räcker gott och väl med att du vattnar den en gång i månaden eller ännu mer sällan.

Ljus

En San Pedro klarar av en hel del sol, men om den får för mycket så blir den solbränd. En fullvuxen San Pedro gulnar när den får för mycket ljus. Helst skall San Pedro ha en mörkgrön färg. Ljuset bör falla längs med kaktusarnas yta. Det är alltså smartare att hänga lampor som belyser kaktusarna från sidan istället för direkt ovanför. Glöm inte att rotera krukorna så att växterna får en jämn belysning.

Temperatur

Om du kan förvara din San Pedro i mellan 2-10 Celsius under vintern så är detta att föredra. San Pedro tål i princip inte frost. Om den fryser så svartnar de skadade delarna.

Att odla för att få en hög alkaloidkoncentration

En tumregel är att de meskalinkoncentrationen minskar när de växer snabbt och ökar när de erhåller mindre vatten. När de växer som snabbast antar de en lite ljusare grön färg.

Sticklingar

Kaktusen bör vara drygt 25 cm lång innan du tar en stickling. Kapa av den i tre delar, varav den sista delen skall stå kvar med rötterna i jorden. Den avkapade biten kan du använda som stickling. Skär små skåror i botten av kaktusen och vänta på att såren i växten skall läka. När snittytan är hård och torr kan du plantera den i jorden. Plantera den inte för djupt i jorden. Placera den nyplanterade sticklingen i skugga och låt jorden torka ut helt mellan bevattningstillfällena. Sticklingen bör skjuta rötter inom tre veckor.

Trådar på Magiska Molekyler

Magiska Molekylers forum för kaktusodling

Tråd tillägnad denna artikeln. Posta dina kommentarer här.

Externa länkar

San Pedro Grower's Guide

Trichocereus pachanoi - Google Bildsökning

Källor

Externa länkar