modified on 29 mars 2009 at 06.50 ••• 2 423 views

Prekursor

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

En prekursor är en molekyl som genom lätta eller svåra kemiska reaktioner kan förvandlas till droger. Det finns exempelvis ett antal Eteriska oljor som är kan användas för att tillverka fenetylaminer och ergotalkaloider kan används för att tillverka LSD.

Kontrollerade kemikalier

Kategori 1

Kräver tillstånd för import.

 • efedrin
 • ergometrin
 • ergotamin
 • lysergsyra
 • 1-fenyl-2-propanon
 • pseudoefedrin
 • norefedrin
 • N-acetylantranilsyra
 • 3,4-meylendioxi-fenylpropan-2-on
 • isosafrol
 • piperonal
 • safrol

Kategori 2

 • ättiksyraanhydrid
 • antranilsyra
 • fenylättiksyra
 • piperidin
 • kaliumpermanganat

Kategori 3

 • aceton
 • etyleter
 • metyletylketon
 • toluen
 • svavelsyra
 • saltsyra

Källa: 1

Externa länkar

(1) Läkemedelsverket - Kontrollerade kemikalier

Mer info från Läkemedelsverket

Natural Phenethylamine Precursors