modified on 29 mars 2009 at 04.04 ••• 5 307 views

Tryptaminer

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök
Generell tryptaminstruktur

Tryptaminer är en grupp molekyler som har tryptaminskelettet gemensamt, men de finns i många olika versioner. Människan har ett antal tryptaminer i hjärnan som signalsubstanser, bland annat melatonin och serotonin, vilket gör att vissa versioner av tryptaminer är psykoaktiva och kan orsaka hallucinationer och dylikt. Många droger så som LSD, DMT, psilocybin, ibogain, DIPT, DPT och 5-MeO-DIPT hör hit.

Exempel


Utvalda Tryptaminer
Kortnamn Ursprung Rα R4 R5 R6 RN1 RN2 Fullständigt namn
BufoteninNatural H H OH H CH3 CH3 5-hydroxy-N,N-dimetyltryptamin
DMTNatural H H H H CH3 CH3 N,N-dimetyltryptamin
MelatoninNatural H H OCH3 H O=C-CH3 H 5-metoxy-N-acetyltryptamin
5-MeO-DMTNatural H H OCH3 H CH3 CH3 5-metoxy-N,N-dimetyltryptamin
NMTNatural H H H H H CH3 N-metyltryptamin
PsilocybinNatural H PO4 H H CH3 CH3 4-fosforyloxy-N,N-dimetyltryptamin
PsilocinNatural H OH H H CH3 CH3 4-hydroxy-N,N-dimetyltryptamin
SerotoninNatural H H OH H H H 5-hydroxytryptamin
TryptophanNatural COOH H H H H H α-karboxyltryptamin
AET Synthetic CH2CH3 H H H H α-etyltryptamin
AMT Synthetic CH3 H H H H α-metyltryptamin
DET Synthetic H H H CH2CH3 CH2CH3 N,N-diethyltryptamine
DiPT Synthetic H H H CH(CH3)2 CH(CH3)2 N,N-diisopropyltryptamin
DPT Synthetic H H H CH2CH2CH3 CH2CH2CH3 N,N-dipropyltryptamin
5-MeO-AMT Synthetic CH3 H OCH3 H H 5-metoxy-α-metyltryptamin
4-HO-DET Synthetic H OH H CH2CH3 CH2CH3 4-hydroxy-N,N-dietyltryptamin
4-HO-DIPT Synthetic H OH H CH(CH3)2 CH(CH3)2 4-hydroxy-N,N-diisopropyltryptamin
5-MeO-DIPT Synthetic H H OCH3 CH(CH3)2 CH(CH3)2 5-metoxy-N,N-diisopropyltryptamin
4-HO-MiPT Synthetic H OH H CH(CH3)2 CH3 4-hydroxy-N-isopropyl-N-metyltryptamin
Sumatriptan Synthetic H H SO2NHCH3 CH3 CH3 5-metylaminosulfonyl-N,N-dimetyltryptamin
Kortnamn Ursprung Rα R4 R5 R6 RN1 RN2 Fullständigt namn