modified on 29 mars 2009 at 06.16 ••• 2 900 views

HPPD

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

HPPD är förkortningen för [Hallucinogen Persisting Perception Disorder". En störning av synintrycken orsakad av hallucinogener vars natur är såpass plågsam att man fått ett handikapp i sitt dagliga leverne.

Oftast är det i form av en visuell störning, man kan säga att det är en synlig form av tinnitus. "Synbrus" istället för öronpip. Det kan uppkomma efter att ha brukat psykedelia en gång. Det finns dock ett statistiskt samband som talar för att frekvensen av HPPD är kopplat till antalet gånger man brukat drogerna. Troligtvis är vissa individer känsligare än andra.

HPPD är fortfarande en relativt nyupptäckt sjukdom, och mycket information om ämnet saknas. HPPD behöver inte vara hela livet. Personer har blivit av med sina besvär, men det har tagit många månader, ibland många år. Avhållsamhet från hallucinogena droger är ett måste.

Symtom

  • Vibrationer eller andningar av väggar och dylikt
  • föremål som "hoppar" ur sin plats
  • saker verkar bli "in/ut zoomade" i synfältet
  • ett konstant flimmer i synfältet
  • färghallucinationer vid mörker

Diagnos

För att ställa diagnos måste dessa krav uppfyllas.

Diagnostic criteria for Hallucinogen Persisting Perception Disorder

A. The re-experiencing, following cessation of use of a hallucinogen, of one or more of the perceptual symptoms that were experienced while intoxicated with the hallucinogen (e.g., geometric hallucinations, false perceptions of movement in the peripheral visual fields, flashes of colors, intensified colors, trails of images of moving objects, positive afterimages, halos around objects, macropsia, and micropsia.

B. The symptoms in Criterion A cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning.

C. The symptoms are not due to a general medical condition (e.g., anatomical lesions and infections of the brain, visual epilepsies) and are not better accounted for another mental disorder (e.g., delirium, dementia, Schizophrenia) or hypnopompic hallucinations.


Externa länkar:

HPPD Online

Erowid HPPD Information

HPPD Forskning och medicinering