modified on 29 mars 2009 at 06.51 ••• 13 884 views

Psilocybinsvampar

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Vanligt förekommande namn och slang: Psykedelisk svamp, psilocybinhaltig svamp, shrooms, knarksvamp, hallucinogen svamp, magisk svamp.

Innehåll

Generell information

Till "psilocybinsvampar" räknas svampar som innehåller psilocybin, psilocin och/eller baeocystin.

Flugsvampar och andra svampar avhandlas i egna artiklar.

Arter

Det finns många olika släkten med aktiva arter. Dom som innehåller flest arter finns i familjen Strophariaceae och har släktnamnen Psilocybe och Panaeolus.

Släktet Gymnopilus i familjen Cortinariaceae och släktet Pluteus i familjen Pluteaceae, samt enstaka arter i familjerna Conocybe, Inocybe och Panaeolopsis är också aktiva.

Det totala antalet aktiva arter ur olika familjer och släkten ligger på mellan 144 [1] och 187 [2] Släktet Psilocybe omfattar 116 arter och av dom har 89 konstaterats innehålla aktiva ämnen. En stor del av dessa arter har enbart återfunnits i Mexiko. [3]

Aktiva arter

Här listas bara arter som har har "innehållsförteckningar" och har bettydande mängder aktiva ämnen, eller av annan anledning har en artikel i MM:s wiki. OBS! Vissa av listningarna anger medelvärden, andra anger maximala halter i undersökningarna. Det kan även förekomma andra felaktiga värden.

Namn % Psilocybin % Psilocin % Baeocystin % Total Källa
Conocybe cyanopus 0,87 N/A 0,15 1,02 Gartz, Magic mushrooms Around the world
Gymnopilus purpuratus 0,28 0,15 0,03 0,46 Gartz, Magic mushrooms Around the world
Gymnopilus spectabilis (Ringbitterskivling) N/A N/A N/A N/A Okänd
Gymnopilus valdipes 0,12 N/A N/A 0,12 Hatfield et al (1978)
Inocybe aeruginascens 0,31 0,008 0,21 0,528 Gartz, Magic mushrooms Around the world
Panaeolus cambodginiensis 0,55 0,6 N/A 1,15 Merlin och Allen, 1993
Panaeolus cyanescens 0,17 0,48 0,01 0,66 Se artikel. Obs! Upplevs starkare än provresultaten
Panaeolus subbalteatus (Kantbroking) 0,7 0 0,46 1,16 Se artikel
Pluteus salicinus (Blågrå skölding) 0,35 0,01 0 0,36 Medelvärde av hattar, Se artikel
Psilocybe aztecorum N/A N/A N/A 0 Okänd
Psilocybe azurescens 1,78 0,38 0,35 2,51 Stamets and Gartz 1995
Psilocybe baeocystis 0,85 0,59 0,1 1,54 Repke et al. 1977; Beug and Bigwood 1982(b)
Psilocybe bohemica 1,34 0,11 0,02 1,47 Gartz and Muller 1989; Gartz (1994)
Psilocybe caerulescens 0,2 N/A N/A 0,2 Heim och Hofmann, 1958
Psilocybe cubensis 0,63 0,6 0,025 1,255 Gartz 1994; Stijve and de Meijer 1993
Psilocybe cyanescens 0,85 0,36 0,03 1,24 Stijve and Kuyper 1985; Repke et al. 1977
Psilocybe cyanofibrillosa 0,21 0,04 N/A 0,25 Stamets et al. 1980
Psilocybe hoogshagenii 0,6 0,1 N/A 0,7 Heim and Hofmann 1958
Psilocybe liniformans 0,16 N/A 0,005 0,165 Stijve and Kuyper
Psilocybe mexicana 0,35 0,015 0,25 0,615 Se artikel
Psilocybe pelliculosa 0,41 N/A 0,04 0,45 Beug and Bigwood 1982(b); Repke et al. 1977
Psilocybe samuiensis 0,73 0,52 0,05 1,3 Gartz 1994
Psilocybe semilanceata (Toppslätskivling) 0,98 0,02 0,36 1,36 Gartz 1994
Psilocybe stuntzii 0,36 0,12 0,02 0,5 Beug and Bigwood 1982(b); Repke et al. 1977
Psilocybe subaeruginosa 1,41 0,03 N/A 1,44 Nicole Anastos m.fl
Psilocybe tampanensis 0,68 0,32 N/A 1 Gartz 1994
Psilocybe weilii 0,61 0,27 0,05 0,93 Okänd
Psilocybe zapotecorum 0,3 1 N/A 1,3 Stijve och de Meijer (1993)

Den fullständiga lista med aktiva arter finns i länk [2].

Kemi

Psilocybin

Svamparnas aktiva substanser hör till molekylgruppen tryptaminer.

psilocin, psilocybin och baeocystin är bland de mest framträdande. Psilocybin och baeocystin hydrolyseras snabbt till psilocin respektive 4-hydroxi-N-metyltryptamin samt fosforsyra redan i magsäcken och därmed är alltså psilocin den aktiva substansen.

Psilocybin är en mer stabil förening än psilocin, vilket bland annat innebär att svampar som innehåller en större andel psilocybin än psilocin (till exempel Psilocybe semilanceata) tål en längre lagringstid.

Historia

Sedan många tusen år har dessa svampar använts i rituella syften i främst Centralamerika, precis som många andra naturligt förekommande hallucinogener så som Meskalin och DMT. Aztekerna brukade svamp i sina ritualer, men den spanska erövringen och kristendomens förtryck gjorde att svamp inte kunde brukas öppet utan användningen fick ske i hemlighet. Så var det ända fram tills andra värdskrigets slut, då Gordon Wasson såg till att svamparnas effekter blev allmänt kända i väst.

Svampbruk i konst från Aztekerna
Indian med svampar i handen

Produktion och förekomst

Som tidigare nämnt så finns psilocybinsvampar över praktiskt taget hela världen, så även i Sverige. Den populäraste svampen i Sverige heter Psilocybe semilanceata (Toppslätskivling). Denna arten råkar dessutom vara en av världens mest potenta psilocybinsvampar, givetvis förutsatt att de haft bra levnadsförhållanden och att man behandlat dem väl efter plockning.

Psilocybe semilanceata

Man kan odla många sorters svamp utan större svårigheter, även om förvarandet är något mer komplicerat än att odla växter. Här finns en guide för Odling av Psilocybe cubensis.

Grunderna i svampodling handlar om att förstå svampen själv. Svampen är egentligen ett nätverk av trådar, likt träds rötter, som kallas mycelium/myclie. Det finner man normalt under jordytan. Det vi i vardagligt tal kallar svamp är egentligen fruktkroppar av myceliet som påbörjat en process för att sprida sina sporer.

Sporer är mikroskopiskt små, haploida (N1)och man närmast kan likna deras funktion som "svampfrön".

Svamp konsumerar främst dextros, stärkelse och syre vilket innebär att de är närmre besläktade med djuren än med växterna. Man bör alltså inte vattna en svampodling med gödningsmedel för blommor och hoppas att det ska fungera bra.

För den som vill bli mer insatt i ämnet finns många bra böcker, bland annat "The Mushroom Cultivator" av Paul Stamets, som är väl värd att läsa. Ovan rekommenderade bok finns i de flesta, större, svenska bokbutiker på Internet för en rimlig peng. Författaren har även skrivit några andra böcker, bland annat en identifieringsguide för psilocybinhaltiga svampar.

Lagar

Psilocybe cubensis

Substanserna psilocybin och psilocin är enligt svensk lag klassade som narkotika och därmed är all hantering av dem, utan tillstånd, förbjuden.

Sporsprutor och odlingslådor med mycel får inte importeras, den förstnämda för att det rör sig om en kanyl, den andra för att mycelet innehåller psilocybin/psilocin.

Sporerna innehåller dock inte dessa substanser och är således inte olagliga. Möjligen skulle innehav av sporer tillsammans med odlingsinstruktioner och annat material nödvändigt för odlingen kunna anses som "förberedelse till brott".

Hälsa

Fysiska komplikationer

Det finns inga, kända, fysiska komplikationer med att konsumera psilocybinhaltig svamp. Dock kan en påverkad person givetvis snubbla, hoppa eller göra något annat dumt och därmed skada sig fysiskt men själva substansen påverkar ej en vanlig, frisk, kropp.

Vissa personer upplever illamående och kräkningar. Detta inträffar oftast i början på resan, men är inte på något sätt farligt. Men en person med allvarliga magproblem bör givetvis fundera över sitt beslut att äta svamparna.

Plockar man svamparna i naturen, så finns även risken att man plockar fel svampar som kanske är giftiga. Se därför till att fråga en expert om hjälp med identifiering av svampar innan dessa konsumeras.

Psykiska komplikationer

Personer med anlag för schizofreni eller andra psykiska problem kan få en väldigt svår situation under rusets gång om de inte har turen på sin sida. Vet man med sig att det i ens släkt finns schizofreni eller om man nyligen eller för tillfället har en "hård tid" så bör överväga noga innan man använder sig av någon form av psykedeliska droger.

Det finns dock forskning av bland annat Stanislav Grof, där man använt psykedelier (främst LSD som är, rent kemiskt, nära besläktat med psilocybin och psilocin) för att bota eller lindra psykiska besvär. Man bör dock vara väl insatt för att ge sig in i psykedelisk terapi.

En generell varning: En av eftereffekterna av psilocybin (och av dom flesta psykedeliska drogerna) kan visa sig som "emotionell fluktuation", alltså saker som gör dig lite glad skapar eufori och omvänt, saker som du inte gillar skapar depression. På sin höjd kan detta skapa ett manodepressivt tillstånd men vanligtvis är fluktuationerna mer positiva än negativa. Dessa effekter går snabbt över.

Ett överdrivet bruk av svamp kan skapa HPPD, en form av synstörning som i vissa fall blir permanent.

Effekter

Kantbrokingar i dynghög

Visuella effekter

CEV Synvisioner med ögonen stängda När man sluter ögonen är det vanligt att man efter kort tid ser mönster eller får rena föreställningar som man normalt inte får när man sluter dem.

OEV Synvisioner med ögonen öppna Det är inte så vanligt med rena hallucinationer som det antyds i vissa kretsar. Vanligare är att man upplever mönster eller rökliknande effekter i ens annars så vanliga omgivning. Rena hallucinationer, alltså när saker som egentligen inte finns uppträder förekommer dock ibland, särskilt vid större doser. Vissa personer har lättare än andra för att få "ordentliga" hallucinationer.

Den psykedeliska upplevelsen

Om man hade haft möjlighet att ta bort andra stora upplevelser under resan så som de rent synliga effekterna, så hade man haft kvar ett tankesätt som är väldigt svårt att beskriva. Upplevelsen är olika från person till person, men mestadels handlar det om kraftigt förstärkta känslor. Mår du bra när du konsumerar svampen är det sannolikt att du mår bra under resa. Mår du av någon anledning dåligt, fysiskt eller psykiskt, så finns det risk för att du mår dåligt istället. Läs mer om set och setting.

Tidslinje

0 min Antändning. Vanligtvis så visar sig dom första effekterna av psiloc[ybin/in] efter 10-20 minuter. Roliga eller konstiga saker poppar upp i sinnet. Man kan känna sig mycket avslappnad eller kanske exalterad. Om man tuggar svamparna i ungefär 10 minuter så tar sig psilocybin och relaterade substanser till hjärnan snabbt, om svamparna sväljs direkt så kan det ta upp till en timme innan effekterna startar.
20 min Acceleration. Om du får några fysiska symtom så kommer dom nu. Du kan undvika eller i alla fall reducera illamående genom att inte äta så mycket innan trippen och genom att inte röra dig så mycket under denna fas. Andningsövningar kan i vissa fall hjälpa. Att kasta upp är ovanligt men det kan hända. Om du upptäcker att kroppen absolut inte tycker om svampar så kan du ta åksjukepiller före. Men oroa dig inte för mycket, även om du mår dåligt så försvinner känslan efter ett tag.
40 min I luften. Nu gläntar du på dörren till andarnas värld, ofta är dom första tecknen enkla hallucinationer när man blundar (CEV) eller i mörker, "färgade blippar" och liknande. Om man skulle behöva gå på toaletten så är det bra att göra detta nu.
70 min Ut ur atmosfären. Efter en timme så sätter dom mer kraftfulla effekterna in. Man känner sig lite apatisk och sömmnig. Dom visuella effekterna (OEV) är uppenbara som t.ex. mönster på mattor och tapeter börjar flyta, händerna gör spår i luften, skrattattacker, saker och ting börjar andas.
130 min I omloppsbana. Efter två timmar kommer toppen av upplevelsen. Ofta häpnadsväckande. Tydliga visuella effekter när man blundar, svårigheter med den verbala kommunikationen. Känslor av extas och djup insikt.
300 min Inbromsning. Verkligheten börjar göra sig gällande och man kanske är sugen på att äta och dricka. Tankarna flyter lätt omkring och det är nu möjligt att prata och resonera. Mycket behagligt.
360 min Landning. Efter ungefär sex timmar har dom flesta effekterna försvunnit. Man känner sig omtöcknad och helt slut. Ibland kan verkligheten upplevas som mycket tråkig. Det kan vara en bra ide´ att gå och lägga sig.
12 timmar Verklighet. Om du trippade på kvällen och vaknar nu så är oddsen stora att du mår underbart. Kallas Afterglow
7 dagar Jet lag. Efterglöden av upplevelsen kan vara i allt från ett par dagar till flera veckor; dom insikter du har fått om dig själv och världen kan förändra ditt liv. Emellanåt kan dessa erfarenheter vara negativa och risken finns att du blir deprimerad för ett tag när du inser att du har haft fel om något under hela ditt liv, men depressionen blir aldrig extrem och du kommer att bli en mycket bättre person efteråt.

Dosering

Mängden aktiva ämnen skiljer sig mellan olika arter. Dessutom är känsligheten för psilocin individ- och erfarenhetsbaserad. Börja med en låg dos om du är ovan och tag mera nästa gång.

Rekommenderad dosering för olika arter tas upp under respektive artikel i wikin. Doseringen för psilocybin finns i artikeln Psilocybin.

Överdosering

LD50 (Lethal Dose 50 %), alltså när 50 % av försöksdjuren dör har uppskattats till 280 mg / kg på labbråttor. Det motsvarar en väldigt ansenlig mängd svamp, om samma mängd är godtagbar för människor. Flera kilo torkad Psilocybe semilanceata (mycket potent) behövs för att komma upp i 280 mg / kg, avseende en 60 kg tung människa.

Externa länkar

  1. Just How Many Psilocybe Mushrooms Are There in the Genera?
  2. 2,0 2,1 A List of the Known Psilocybian Mushrooms.
  3. List of Psilocybe Species

The Shroomery

The Magic Mushroom Growers Guide

Bigbabes odlingsguide

Olika arters styrka

Lista över alla arter

Knarkkorvens SvampInfo

PSILOCYBIN, HALLUCINATIONER OCH LEWY BODY-DEMENS Projektarbete av student vid Umeå Universitet 2005.