modified on 29 mars 2009 at 05.24 ••• 3 486 views

Enteogen

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Namn: Enteogen (sv), Entheogen (en)

Innehåll

Generell information

Namnet kommer från de grekiska orden ἔνθεος (entheos) och γενέσθαι (genesthai)

Betydelsen är ungefär "att känna gud" (eng: that which causes God to be within a person) , och syftar på vissa drogers egenskaper att framkalla känslor av gudsnärvaro hos den som tagit drogen.

Termen kom till 1979 av en grupp etnobotanister och mytologer (Carl A. P. Ruck, Jeremy Bigwood, Danny Staples, Richard Schultes, Jonathan Ott och R. Gordon Wasson) som inte tyckte att orden hallucinogener och psykedelia var tillräckliga, eftersom alla hallucinogena eller psykedeliska droger inte skapar denna gudsnärvaro och att enteogen främst skall användas för de droger som använts rituellt i flera hundra år.

Betydelsen av orden enteogen definieras av Carl A. P. Ruck som:

"In a strict sense, only those vision-producing drugs that can be shown to have figured in shamanic or religious rites would be designated entheogens, but in a looser sense, the term could also be applied to other drugs, both natural and artificial, that induce alterations of consciousness similar to those documented for ritual ingestion of traditional entheogens."

Droger som anses vara enteogener

Röd flugsvamp

Se även:

Externa länkar

Erowid Entheogen Vaults

Entheogen Wikipedia (en)