modified on 29 mars 2009 at 04.35 ••• 11 272 views

2C-B

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök


Innehåll

Generell information

2C-B är en Fenetylamin som var populär i slutet av 1990-talet.

Drogen uppmärksammas som ett lagligt alternativ till ecstasy (MDMA) trots att eventuella likheter är få. 2C-B narkotikaklassades 1995 i USA, och år 1999 följde Sverige efter och klassificerade ämnet som hälsofarligt för att sedan år 2002 narkotikaklassa det. Nu är 2C-B olagligt i så gott som hela världen.

Effekt

2C-B ger ett relativt kortvarigt rus med en påbörjad nedgång redan efter ungefär 4-5 timmar. Ruset anses ofta inte gå lika djupt i sinnet som de andra klassiska hallucinogenerna, något som är ganska unikt i kombination med de rika visuella effekter som också ofta upplevs. Detta faktum har gjort 2C-B till en populär klubbdrog som ofta används i kombination med MDMA, det gör också att 2C-B kan lämpa sig för nybörjare som vill bekanta sig sakta men säkert med de psykedeliska drogernas effekt, men man får inte heller glömma att drogen trots detta kan ge upphov till väldigt kraftiga upplevelser som kan vara svårhanterliga.

Det finns inga kända dödsfall av 2C-B, och ämnet anses heller ej vara fysiskt beroendeframkallande. Ett antal rapporterade överdosfall (både medvetna och olycksfall) cirkulerar med doser om uppemot 1-200mg, vilket sägs ha gett kraftiga fysiska obehag som sidoeffekter men ingen livshotande verkan. Största försiktighet bör dock iaktas vid uppvägning och dosering av drogen då den i allmänhet anses ha en mycket brant doskurva (en liten ökning i dos om 1-2mg kan ge en dramatisk ökning i drogens verkan).

Dosering

2C-B i en zip-påse

Följande doseringsinformation finns tillgänglig för 2C-B, men skall inte användas som rekommendationer. Börja alltid med en låg dos och arbeta dig uppåt. Iaktag extrem försiktighet vid uppvägning/dosering av 2C-B. Använd endast kalibrerade vågar med hög upplösning. 2C-B kan med fördel fyllas på med förstärkningsdos om önskad berusningsnivå inte uppnås (men ha i åtanke att det kan ta upp till 1-2 timmar innan drogen verkar fullt ut).

Oral admin. Nasal admin.
Tröskeldos 2-5mg 1-5mg
Mild dos 5-15mg 5mg
Vanlig dos 10-25mg 5-15mg
Stark dos 20-50mg 15-25mg
LD50  ?  ?

Kemi

2cb1.gif
Systematiskt namn 4-bromo-2,5-dimetoxifenetylamin
Trivialnamn 2C-B
Kemisk formel C10H14BrNO2
Smältpunkt 234-235 °C (HCl)
Kokpunkt
Molmassa 260.13 g/mol (fribas)
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

2C-B tillhör familjen av halogenerade fenetylaminer och syntetiserades för första gången av Alexander Shulgin 1974, och dess psykoaktiva egenskaper upptäcktes året efter.

Syntes

Brominering av 2,5-dimetoxifenetylamin med hjälp av elementärt brom ger praktiskt taget uteslutande 4-bromerad produkt, medans det med andra bromineringsagenter under vissa reaktionsförhållanden kan förekomma n-brominering varför aminogruppen måste skyddas. Framställning av 2,5-dimetoxifenetylamin sker vanligast via baskatalyserad kondensation av 2,5-dimetoxibensaldehyd med nitrometan varpå 2,5-dimetoxinitrostyren bildas. Denna kan sedan reduceras till 2,5-dimetoxifenetylamin med hjälp av en rad olika reagens, som efter brominering ger 2C-B.

Externa länkar

Regeringens beslut att klassa bl.a 2C-B som häslofarligt
Pihkal #20: 2C-B