modified on 29 mars 2009 at 06.48 ••• 3 260 views

Narkotikaklassade droger

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika

Lista över hallucinogener som är narkotikaklassade:

Källa: (1)

Förutom de narkotikaklassade finns det ett antal droger till upptagna i lagarna om hälsofarliga varor.

Tillägg

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen skall även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma skall gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare skall vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis skall dock inte förstås hampa som

1. är av sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 och rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion och

2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 givits in till behörig myndighet. Förordning (2005:642).

Källa: (2) och (3)

Externa länkar

(1) Den bästa versionen av lagen 1997:12 är Tullverkets men går även att hitta hos läkemedelsverket

(2) Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

(3) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika