modified on 29 mars 2009 at 04.56 ••• 5 705 views

Datura

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök


Innehåll

Generell information

Släktet Datura tillhör familjen Solanaceae (potatisväxter). Namnet på släktet kommer från sanskritens "dhattūra".

Deliriant som har antispasmodiska, bronkdilaterande och narkotiska egenskaper.

Historia

Det sägs att när Buddha hade uppnått upplysning och började predika, formades det dagg på daturaväxterna. Buddhas tiggarskål var given till honom av en gudinna från en daturaskog, i vilken han hade sovit. Buddha tackade gudinnan med välsignelser. [1]

Har medicinskt används för att bota fallandesot och som hjälp för dom som mist förståndet. [2]

Den har även används som en ingrediens i öljäsning [3]. I Mexiko använde olika stammer (exempelvis Opata, Seri) Toloache i religiösa ritualer. Växten torkas och röks. Användarna får hallucinationer och blev väldigt avslappnade. Datura tros bota dövhet, sömnlöshet, och tar bort hettan från dom som hade feber. Datura stramonium anses vara en av av två plantor som kunnat identifieras i fyra tusen år gamla inristningar i bergen kring Peco-floden i Texas och norra Mexiko. Huicholindianerna använde datura och Peyote för att kommunicera med andevärlden. [4].

Francisco Hernández skriver i sina berättelser från 1500-talet att Aztekerna använde en dekokt av löv på kroppen för att motverka feber. Frukten och löver ansågs även vara bra för bröstsmärtor. Man kände till att om man tog för mycket så blev man galen.

I nordöstra "Nya Spanien" så använde Opatastammen löv av Taguaro på smärtande ställen för mjältskador. Dom ansåg även att den motverkade tumörer [5] och knölar. En salva på malda frön gnuggades in på vårtor, svullnader, knölar. Bladpulver lades på hemmoroider och heta bad med plantor var bra mot förkylnader och diarée. [6].

I Indien sägs daturan ha växt ifrån Shivas navel. Än i dag strös det i shivaistiska tempel ut blad från daturan, för Shiva tyckte så mycket om dem.

Hälsorisker

Daturor är giftiga och bör inte användas av personer som inte har extremt mycket kunskap och erfarenhet. Alkaloiderna i datura är antikolinerga delirianter. Man kan inte skilja hallucinationerna från verkligheten. Biverkningarna är så obehagliga att de flesta som använt datura sällan vill göra det igen. Var försiktig. Läs även varningarna i artikeln om solanaceae.

Olika Daturor

Daturastramonium1 unkas.jpg

Odling

Specifika odlingstips för respektive art finns under dess egna artiklar. För generell information om Datura-odling. Se även stycket om Odling i artikeln Datura stramonium.

Om Innehållet

 • Alkaloids 0.1% - 5.00% (seeds)
  Daturastramonium2 unkas.jpg
 • Hyoscyamin 0.008% - 0.049% (seeds)
 • Oleic Acid 9.3% - 18.6% (seeds)
 • Palmitic Acid 1.5% - 3% (seeds)
 • Skopolamin 0.0053% - 0.305% (seeds)
 • Acetic Acid
 • Acetone (leaf)
 • Acotinic Acid (plant)
 • Aesculetin
 • Atropin 0.08% - 0.1%
 • Caffeic Acid
 • Chlorogenic Acid
 • Citric Acid 0.075% (plant)
 • Fat 15% - 30% (seeds)
 • Ferulic Acid (plant)
 • Formic Acid (plant)
  Daturastramonium3 unkas.jpg
 • Fumaric Acid (plant)
 • Galactose (leaf)
 • Glucose (leaf)
 • Hyoscine 0.12% - 0.25% (leaf)
 • Hyoscine 0.12% - 0.5% (seeds)
 • Hyoscyamine - the predominant alkaloid
 • Ketoglutaric Acid (plant)
 • Lactic Acid (plant)
 • Linoleic Acid 2.25% - 4.5% (seeds)
 • Malic Acid 0.212% (plant)
 • Methanol (leaf)
 • Nicotine (plant)
 • Protein 1.4% - 19.4% (seeds)
 • Putrescine (plant)
 • Pyridine - C5H5N
  Daturastramonium4 unkas.jpg
 • Rutin
 • Scopoletin (plant)
 • Scopolin (plant)
 • Sitosterol (seeds)
 • Stearic Acid
 • Stramonium
 • Succinic Acid
 • Tannin 7%
 • Umbelliferone
 • Vitamin C

Källa: [7]

Interna länkar

Datura - Praktiska tips och erfarenheter - Mer om rekreationellt bruk av Datura

Externa länkar

 1. sacred-texts.com
 2. Hoffberg (1792)
 3. Shaman Australis Ethnobotanicals
 4. Boyd and Dering (2000)
 5. Nentuig (1764) 1977:62
 6. Curtain (1947)
 7. Datura. Goddess of the Dark Side

Datura stramonium Svensk uppsats (pdf)

Erowid Datura vault

Datura and Brugmansia species as Sacred Plants and Medicines

JimsonWeed: History, Perceptions, Traditional Uses, and Potential Therapeutic Benefits of the Genus Datura