modified on 28 mars 2009 at 23.44 ••• 3 477 views

Acacia rigidula

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök


Namn: Blackbrush, Texan Acacia

Innehåller:: En mängd olika alkaloider, bland annat DMT, Meskalin, Dopamin, Nikotin, Amfetamin, Metamfetamin

Generell information

Växt i släktet Acacia som har en av de mest komplexa sammansättningarna av alkaloider som finns i växtriket. Bland annat återfinns meskalin och andra kaktusalkaloider, vilket är ytterst ovanligt utanför kaktussläktet. Det är oklart i vilka mängder de olika alkaloiderna finns i växten. Växtmaterialet i sig är väldigt giftigt.

Om innehållet

Följande tabell är vidda spridd, men inte verifierad. Man kan läsa lite mer av vad Alexander Shulgin säger i en länk nedan. Listan är förmodligen inte korrekt.

 • 2-Cyclohexylethylamine
 • N-2-Cyclohexylethyl-N-methylamine
 • Phenethylamine
 • N-Methylphenethylamine
 • N,N-Dimethylphenethylamine
 • Amphetamine
 • Methamphetamine
 • N,N-Dimethyl-a -methylphenethylamine
 • p-Hydroxyamphetamine
 • p-Methoxyamphetamine
 • Tyramine
 • N-Methyltyramine
 • Hordenin (anhaline)
 • Dopamine
 • N-Methyldopamine
 • N,N-Dimethyldopamine
 • 3-Methoxytyramine
 • N-Methyl-3-methoxytyramine
 • 3-Hydroxy-4-methoxyphenethylamine
 • N-Methyl-3-hydroxy-4-methoxyphenethylamine
 • 3,4-Dimethoxyphenethylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxyphenethylamine
 • 3,4,5-Trihydroxyphenethylamine
 • N-Methyl-3,4,5-Trihydroxyphenethylamine
 • Meskalin
 • N-Methylmescaline
 • Trichocereine
 • 3,5-Dimethoxytyramine
 • 3,4-Dimethoxy-5-hydroxy-b -phenethylamine
 • b -Methoxy-3,4-dihydroxy-5-methoxy-b -phenethylamine
 • 3,4-Dimethoxy-a -methyl-5-hydroxy-b -phenethylamine
 • Tryptamine
 • N-Methyltryptamine
 • N,N-Dimethyltryptamine
 • Nicotine
 • Nornicotine
 • Anhalamine
 • Anhaladine (N-methylanhalamine)
 • Anhalonidine
 • Peyophorine
 • Pipecolamide
 • p-Hydroxypipecolamide
 • 1,4-Benzezediamine and 4-Methyl-2-pyridinamine.

Källa: Clement, B.A., Goff, C.M., Forbes, T.D.A. Toxic Amines and Alkaloids from Acacia rigidula, Phytochem. 1998, 49(5), 1377.

Externa länkar

Alkaloidöversikt

Diskussion på Lycaeum om rigidulans alkaloidinnehåll

Acacias and Natural Amphetamine Alexander Shulgin om de spektakulära fynden av ovanliga droger i A. rigidula

Översikt av alkaloider i Texas acacior