modified on 10 oktober 2009 at 15.05 ••• 4 846 views

Alfentanil

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Alfentanil är ett smärtstillande läkemedel som tillhör gruppen Opioider.

Har en mycket kort Halveringstid och ges oftast i kontinuerlig infusion via dropp. Detta medför att patienten får mindre besvär i uppvaket efter Operationen, eftersom bland annat den andningshämmande effekten snabbt avtar efter att infusionen upphör. Är mindre potent än Fentanyl men mer potent än Morfin. Även alfentanil tenderar att orsaka mindre kardiovaskulära komplikationer än andra liknande läkemedel som fentanyl och remifentanil det tenderar att ge starkare andningsdepression och kräver noggrann övervakning av andning och vitala tecken. Alfentanil förvaltas av parenteral (injicerat) rutt för snabba uppkomsten av effekter och exakt kontroll av doseringen.

Alfentanil är begränsad drog som klassificeras som Förfalloplan II i USA, enligt amerikanska DEA.

Alfentanil upptäcktes vid Janssen Pharmaceutica 1976.

Kemi

C21H32N6O3

Alfentanil

Varumärken

  • Rapifen
Opioider
Opiumalkaloider Morfin, Kodein, Tebain
Syntetiska opioider
Semisyntetiska Heroin (Diacetylmorfin), Oxikodon, Hydrokodon, Dihydrokodein, Hydromorfon, Oxymorfon, Nikomorfin
Fenylheptylamin Metadon, L-levoacetylmetadol (LAAM)
Piperanilider Fentanyl, Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Karfentanil, Ketobemidon
Fenylpiperidiner Petidin (meperidin), Ketobemidon, MPPP, Allylprodin, Alfameprodin, Betaprodin, PEPAP
Difenylpropylamin Propoxifen, Dextropropoxifen, Dextromoramid, Besitramid, Piritramid
Benzomorphanderivat Pentazocin, Fenazocin
Oripavin Buprenorfin
Morfinanderivat Butorfanol, Nalbufin, Levometorfan, Levorfanol
Övriga Etorfin, Dezocin, Lefetamin, Tilidin, Tramadol, Loperamid, Difenoxylat
Opioidantagonister Naloxon, Naltrexon