modified on 28 juni 2009 at 19.32 ••• 66 751 views

Kodein

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök
Kodein 10mg tabletter

Innehåll

Om Kodein

Kodein är en naturlig opiat som utvinns ur opievallmon ”papaver somniferum” men förekommer i betydligt mindre mängd än morfin. Därför utvinns det kodein som används inom sjukvården utifrån morfin. Kodein finns i flera olika former ex: Kodeinfosfathemihydrat och Kodeinklorid.


Hur intar man kodein

Kodein intas oftast i tablettform som man sväljer s k ”oralt intag” men finns också som lösning. Kodein i lösning injiceras antingen subkutant som innebär att man sprutar in lösningen under huden på engelska kallat skin popping eller injiceras intramuskulärt där man sätter sprutan djupt inuti en muskel.

Här utfärdas också en VARNING, det kan vara direkt livsfarligt att injicera kodein IV intravenöst, alltså att skjuta in lösningen direkt i blodomloppet.

Läkemedel som innehåller kodein

Treo Comp brustabletter innehåller kodein, den substans som orsakar beroendet. När man på TUB frågade varför folk börjat missbruka Treo Comp, eller Citodon som också innehåller kodein, svarade männen att värk var huvudorsaken och i andra hand för att bota ångest. De tillfrågade kvinnorna svarade att ångest var huvudorsaken före värk. Det har visat sig att även smärtstillande medel har påtagliga lugnande och ångestdämpande effekter.


Kodein omvandlas till morfin

Citodon och Treo Comp och andra kodeintabletter i Sverige innehåller i regel 30 mg kodein. Enligt FASS är den rekommenderade dygnsdosen högst 8 tabletter. Kodein omvandlas i kroppen till morfin. Fyra Citodontabletter eller fyra Treo Comp, 120 mg kodein, omvandlas till ca 10 mg morfin vilket är en rusgivande dos. Här finns förklaringen till varför kodeinmissbrukare betett sig som heroinister på TUB-mottagningen. De nöjde sig i regel inte med 8 tabletter om dagen utan snarare 15-20 tabletter. Kodeintabletter ger således liksom morfin en positiv kick och en känsla av tillfredsställelse och välbehag. Personer som är beroende av bensodiazepiner använder ofta smärtstillande läkemedel med kodein för att behandla symtomen av benso-missbruket. Ett långvarigt missbruk av kodein ger i sin tur ett beroendetillstånd som av morfin.

Tips

Cold water extraction (CWE)= Kallvattensextrakt

Anledníngen till att man använder sig utav denna metod är att man vill få bort så mycket som möjligt utav oönskade substanser ex: ibuprofen, paracetamol. Kodein, hydrocodon och flera andra opiater är lättlösliga i kallt vatten medan de oönskade substanserna bara är det i liten grad.

Vad du behöver:

 • Några större glas eller ännu bättre kemibägare
 • Kaffefilter och gärna en tratt
 • Mätglas, men det är ej nödvändigt
 • Mortel

1. Krossa de valda tabletterna grovt och mal sedan ner dom till ett fint pulver (Lättast går detta med en mortel)

2. Häll sedan på 20 gradigt vatten, detta kan man göra lite på känn cirka 2-3ml per tablett. Rör sedan om detta en liten stund så allt har löst sig i vattnet.

3. Ställ sedan in lösningen i kylen tills vattentemperaturen sjunkit till 7 grader. När du tar ut lösningen ligger biprodukterna på botten som en vit massa.

4. Blött kaffefiltret med kallt vatten och håll sedan lösningen igenom detta, kan ibland ta en liten stund, men den som väntar på något gott, under har du såklart ett rent glas eller bägare.

5. filtret med de oönskade substanserna slänger du och i glaset bägaren har du ditt betydligt renare kodein eller vad det nu var du skulle extrahera.

Är sedan färdigt att dricka och du vet ju ungefär hur mycket du har i extraktet då det mesta löstes upp.

Kan tilläggas att substansen du nu har är Narkotikaklassad III .

Dosering

Första gången man tar kodein skulle jag rekommendera 150-200mg, detta är också bra ifall man visar sig överkänslig eller allergisk mot kodeinet. Med tiden och beroende på hur ofta man intar preparatet stiger doserna ibland upp till 500-600mg på en gång men detta är doser som kan vara direkt livsfarliga för en nybörjare. Det smakar inte så gott mitt tips är att blanda det i lite funlight färdigt att dricka smakar lite bätte ;) Mvh Mr Jones

Vad har kodein för biverkningar

De vanligaste biverkningarna är ex: illamående, sedation ”trötthet, slöhet” och klåda. Den allvarligaste biverkningen är andningsförlamning där utgången kan vara dödlig, men inträffar sällan om man inte överdoserar.


Vad skiljer morfin, heroin och kodein åt?

Historia

Morfin, [[Heroin|heroin]] och kodein är ju alla s.k. opiater. Därför får man studera opiumets historia om man vill gå in på preparatens historia. Opium har varit välkänt i över 5000 år i mellanöstern, i Mesopotamien och Egypten. Hos de gamla grekerna och romarna finns det beskrivet hur opium användes som läkemedel. Opiumet kom till Kina först på 600-talet e.kr. Först på 1500-talet kom man på att använda det som njutningsmedel. Då började man att röka det i pipa. På 1600-talet kom de första rapporterna om opiumhålor och opium- rökning som ett socialt problem i främst Kina men även i Europa. Under det följande århundradet utnyttjade dom europeiska kolonialmakterna hänsynslöst dessa sociala problem När de kom till Kina i slutet av 1700-talet och ville idka handel svarade kejsaren ungefär så här "Vårt himmelska kejsardöme äger allt i fruktsamt överflöd, och jag glömmer inte er ensligt fjärran ö, avskuren från världen av de mellan-liggande havsvidderna". Britterna blev galna av ett sådant bemötande och bestämde sig för att tvinga på kineserna sina varor vare sig de ville eller inte. För de ville ju gärna köpa bl. a. siden, te och kryddor och betala med opium som de hade tillgång till i Indiska Bengalen. Och de ville inte acceptera en "obalans" i handeln med Kina. Det var det som var upptakten till opiumkriget. Morfin kommer från den grekiska guden Morfeus (sömnguden). Heroin kommer från grekiskan och betyder närmast hjälte eftersom drogen framkallar känslor av makt och lycka) Kodein kommer från grekiskan där ka´deia betyder "vallmohuvud' eller 'vallmons frökapsel' För att uppnå sina syften utvecklade britterna handeln med opium genom penningsugna köpmän och den korrupta byråkratin. Så trots opium var förbjudet i Kina så fortsatte handeln. Kejsaren krävde ett stopp på opiumimporten och utsåg en kommission för att sätta stopp för den illegala handeln. Den lyckades förstöra stora mängder av opium och förhindra kommersen.. Då sände engelsmännen ut en straffexpedition och kineserna överrumplades totalt av britternas militära styrka, deras stolthet som stort kejserligt imperium fick en rejäl knäck. Sedan kunde britterna med hänvisning till frihandelns fördelar tvinga Kina att öppna dörrarna för den dödliga narkotikan. Och de kunde föra in vilka varor de ville i Kina

Användning

Den största legala användningen av morfin och dess derivat är inom medicinen, som analgetika, dvs. smärtstillande medel. Under det amerikanska inbördes- kriget spreds snabbt användandet av morfin, eftersom ju krig innebär att många människor skadas. Fortfarande är det morfinbaserade mediciner som dominerar smärtstillande preparat. Alla som någon gång har blivit opererade har med största sannolik- het fått någon typ av morfinderivat antingen som lugnande medel eller som smärtstillande. Den lugnande verkan är just den som missbrukarna eftersträvar. Hur man upplever et opiatrus är naturligtvis helt individuellt men det finns en del gemensamma drag. Dem har jag sammanfattat här:

Effekter

Subjektivt: En stark känsla av välbehag och tillfredsställelse upplevs straxt efter att en opiat har injicerats. Smärta, hunger och sexualitet dämpas.

Objektivt: När man använder opiater i medicinskt syfte vara effekten i c:a 3 - 4 timmar. När den omedelbara stimulansen klingat av blir aktiviteten i det centrala nervsystemet hämmat och reaktionsförmågan blir nedsatt. För att man ska uppnå samma rus måste man successivt öka doseringen, dvs. toleransen ökar snabbt. Yttre tecken - pupillerna drar ihop sig, kroppen känns varm, personen domnar bort m.m. Risken för överdosering är stor och det kan leda till dödsfall eftersom hjärtats verksamhet och andningen avstannar.

Beroendet: Abstinensbesvären är svåra, dvs. missbruket leder till fysiskt beroende vid sidan av ett psykiskt beroende. Men det är många människor som får opiater utskrivna av läkare och de flesta klarar av att hantera det utan att bli missbrukare.

Källor

 1. Andersson, Sonesson, Vannerberg; 1999; Kemin i samhället; Liber AB
 2. Hart, Ed; Organic chemistry, ashort course, 10th; Houghton Mifflin
 3. Chomsky, Noam; 1995; Man kan inte mörda historien; Epsilon press
 4. Nationalencyklopedien, http://www.ne.se
 5. Encyklopeadia Britannica, http://www.britannica.com
 6. Kvarnbergskolan i Huddinge, hemsida; 1997;
 7. Åkare, Kerstin; 2000; Narkotika ur ett biologiskt och sociologiskt perspektiv; Fördjupningsuppgift -Statens skola för vuxna i Härnösand

Kemi

(5R,6S)-4,5-Epoxi-3-metoxi-17-metyl-7-morfinen-6-ol

Morfin är den viktigaste alkaloiden i opium. Opium framställs ur fröna från den omogna vallmoblomman Papaver Somniferum. Fast att opium har en lång historia renframställdes Morfin för första gången 1806 ur råopium. Den korrekta strukturen kunde fastställas så sent som år 1952. Man har hittat fler än 20 alkaloider i opium men endast ett fåtal är farmaceutiskt användbara. De viktigaste är morfin 10%, papavarin 1%, kodein 0,5% och tebain0,2%. Heroin (diacetylmorfin) framställs genom att värma morfinbas med ättiksyra. Skillnaden mellan heroin och morfin är att heroinet är mer fettlösligt och därför snabbare tränger in i hjärnan. Heroinet är c:a 10 gånger starkare än morfinet Skillnaden mellan morfin och kodein är att kodein molekylen har en CH3-grupp där morfinet har en OH-grupp. Bytet av en väteatom mot en metylgrupp medför att de vanebildande egenskaperna har försvunnit. Kodeinet är c:a 1/6 så stark som morfin. Kodein kemisk formel((5R,6S)-4,5-Epoxi-3-metoxi-17-metyl-7-morfinen-6-ol)

Opioider
Opiumalkaloider Morfin, Kodein, Tebain
Syntetiska opioider
Semisyntetiska Heroin (Diacetylmorfin), Oxikodon, Hydrokodon, Dihydrokodein, Hydromorfon, Oxymorfon, Nikomorfin
Fenylheptylamin Metadon, L-levoacetylmetadol (LAAM)
Piperanilider Fentanyl, Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Karfentanil, Ketobemidon
Fenylpiperidiner Petidin (meperidin), Ketobemidon, MPPP, Allylprodin, Alfameprodin, Betaprodin, PEPAP
Difenylpropylamin Propoxifen, Dextropropoxifen, Dextromoramid, Besitramid, Piritramid
Benzomorphanderivat Pentazocin, Fenazocin
Oripavin Buprenorfin
Morfinanderivat Butorfanol, Nalbufin, Levometorfan, Levorfanol
Övriga Etorfin, Dezocin, Lefetamin, Tilidin, Tramadol, Loperamid, Difenoxylat
Opioidantagonister Naloxon, Naltrexon