modified on 6 april 2009 at 09.57 ••• 58 287 views

Tramadol

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Vad är tramadol? Tramadol är en opioid (syntetisk opiat).

Vilka läkemedel innehåller tramadol I Sverige finns registrerat följande: Dolol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol, Zamadol.

Vad används det mot? Måttlig till svår värk.

Vilka doser används inom vården? Max 400 mg per dygn.

Vilka doser är bra om man vill flumma på det? En nybörjare kan känna av 100 mg, en tolerant person kan behöva upp till 1 000 mg.

Vid vilka doser börjar det bli farligt? Vid 500 mg kan obehagliga biverkningar börja uppstå.

Vilka biverkningar kan man få? AT'n kan ge en hel hög såsom muskelsvaghet, oro, oro i lederna, huvudvärk, total håglöshet, depressiontilsstånd, lätt för att bli aggresiv, ointresse för annars intressanta saker m.m... Detta är som tur är ganska snabbt övergående, men räkna med några dagars rent HELVETE om du knaprat höga doser en längre tid!

Kan man kombinera det med andra droger? Jadå, gräs o benso ska inte vara någon fara.

Hur är det i kombination med alkohol, farligt eller? Kan vara, men inte i rimliga proportioner.

Hur blir man påverkad av tramadol? Eufori, välbefinnande, prestsationshöjande, starkt oros och depressions-dämpande, stimulerande (allt blir kul, till o med att rensa avlopp m.m).

Är tramadol narkotikaklassat? Ja, om det är pulver eller i pillerform med mer än 400mg i varje piller.

Var får jag tag på tramadol? Genom att en läkare skriver ut det, eller så kan du beställa det över internet, var någonstans får du leta upp själv!

Innehåll

Tramadol Stada

Tramadol Stada är ett läkemedel som kan användas mot vissa typer av smärta, som nervsmärta vid till exempel diabetes och bältros eller smärta vid artros. Det verksamma ämnet är tramadol. Nyare studier visar att tramadol också minskar besvären vid fibromyalgi om man tar det tillsammans med paracetamol.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, tramadol, ökar halten av ämnena noradrenalin och serotonin i hjärnan och ryggmärgen. Det kan göra att smärtsignalerna dämpas. När tramadol bryts ner i kroppen bildas en så kallad nedbrytningsprodukt som också har en liten morfinliknande effekt vilket kan påverka upplevelsen av smärta i hjärnan något. Det dröjer ofta innan den smärtlindrande effekten kommer, därför fungerar tramadol mindre bra vid akut smärta efter en skada. Den smärtlindrande effekten av tramadol ökar om man samtidigt tar paracetamol eller så kallade cox-hämmare (NSAID).

Hur tar man medicinen

Tramadol Stada finns som kapslar i styrkan 50 milligram. Medicinen är receptbelagd. Kapslarna bör sväljas hela, men om man har svårt att svälja kan innehållet i kapseln tömmas ut och sväljas ner tillsammans med vatten.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Effekten av medicinen varierar och det är viktigt att man diskuterar med sin läkare och tillsammans hittar den dosering som fungerar bäst och ger så få biverkningar som möjligt. En vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är 1-2 kapslar 3-4 gånger om dagen. Man bör oftast inte ta mer än 8 kapslar per dygn.


Medicinen kan försämra reaktionsförmågan. Det bör man tänka på vid tillfällen när skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel när man kör bil eller använder maskiner som kan vara farliga. Läs mer i 1177.se om trafikfarliga läkemedel. Länk finns i kapitlet Fördjupning och länkar.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar vissa läkemedel samtidigt finns det risk för att medicinerna påverkar varandra. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos man ska ta. Därför ska man alltid berätta för läkaren vilka mediciner, naturläkemedel eller hälsokostpreparat man använder. Även apotekspersonalen kan ge råd.

Tramadol har ofta mindre bra verkan vid akut smärta, till exempel efter en skada. Men om man tar medicinen tillsammans med exempelvis paracetamol eller cox-hämmare, till exempel ibuprofen, ökar den smärtstillande effekten. Man ska inte ta Tramadol Stada tillsammans med:

   * Läkemedel mot depression, särskilt sådana som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix. Det ska gå minst två veckor efter det att man slutat ta moklobemid innan man börjar med Nobligan, så att allt moklobemid hinner försvinna ur kroppen.
   * Läkemedel mot epilepsi eller krampsjukdom, som innehåller till exempel fenobarbital.
   * Naturläkemedel som innehåller extrakt från Johannesört.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan må illa och kräkas, speciellt i början av behandlingen. Om man börjar med en låg dos, och sedan ökar dosen långsamt kan de här biverkningarna bli mindre omfattande. Andra kan till exempel få yrsel, huvudvärk, svettningar, förstoppning eller känna sig dåsiga.

Medicinen kan göra att man blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att man borstar tänderna noga, och att man använder fluortandkräm under hela den tid man använder medicinen.

Läkemedel som innehåller tramadol

  • Nobligan (Meda)
  • Tramadol (Diverse olika företag)
  • Tradolan (Nordic drugs)
  • Tiparol (AstraZeneca)
  • Zamadol (VIATRIS)
  • Tramamerck Retard (Merck NM)

Externa länkar

Opioider
Opiumalkaloider Morfin, Kodein, Tebain
Syntetiska opioider
Semisyntetiska Heroin (Diacetylmorfin), Oxikodon, Hydrokodon, Dihydrokodein, Hydromorfon, Oxymorfon, Nikomorfin
Fenylheptylamin Metadon, L-levoacetylmetadol (LAAM)
Piperanilider Fentanyl, Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Karfentanil, Ketobemidon
Fenylpiperidiner Petidin (meperidin), Ketobemidon, MPPP, Allylprodin, Alfameprodin, Betaprodin, PEPAP
Difenylpropylamin Propoxifen, Dextropropoxifen, Dextromoramid, Besitramid, Piritramid
Benzomorphanderivat Pentazocin, Fenazocin
Oripavin Buprenorfin
Morfinanderivat Butorfanol, Nalbufin, Levometorfan, Levorfanol
Övriga Etorfin, Dezocin, Lefetamin, Tilidin, Tramadol, Loperamid, Difenoxylat
Opioidantagonister Naloxon, Naltrexon