modified on 28 mars 2009 at 23.47 ••• 8 001 views

Alprazolam

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Alprazolam, C17H13ClN4 (Xanor med fler i Sverige, Xanax i USA) är ett kortverkande preparat som används för att behandla ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Medlet används även vid paniksjukdom samt vid ångesttillstånd i samband med depression.

Xanax
Bensodiazepiner:
Antiepileptika
Klonazepam
Lugnande medel
Alprazolam
Diazepam
Lorazepam
Oxazepam
Sömnmedel
Flunitrazepam
Midazolam
Nitrazepam
Triazolam


Var försiktig när du kör bil, sköter maskiner eller utför andra riskfyllda uppgifter. Alprazolam orsakar sömnighet och kan medföra yrsel, så om du upplever dessa symptom bör du undvika sådana aktiviteter. Undvik alkohol när du tar alprazolam. Alkohol kan öka sömnigheten och yrseln. Alprazolam är vanebildande. Du kan bli fysiskt och psykiskt beroende av medicinen. Ta inte mer än den ordinerade mängden och ta den inte under längre tid än vad läkaren angivit. Abstinenseffekter kan förekomma om man plötsligt slutar med alprazolam efter flera veckors regelbunden användning. Din läkare kan därför rekommendera en gradvis dosminskning.


Kemi

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H- 1,2,4triazolo4,3-a1,4benzodiazepine