modified on 29 mars 2009 at 02.09 ••• 8 146 views

Midazolam

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Bensodiazepiner:
Antiepileptika
Klonazepam
Lugnande medel
Alprazolam
Diazepam
Lorazepam
Oxazepam
Sömnmedel
Flunitrazepam
Midazolam
Nitrazepam
Triazolam


Midazolam Alpharma är ett sömnmedel och lugnande medel avsett att sprutas direkt i blodet. Medlet används vid oro, ångest och spänning då snabb effekt önskas, t.ex. i samband med operationer eller obehagliga undersökningar. Midazolam Alpharma påverkar främst det centrala nervsystemet och verkar spänningslösande, ångestdämpande och muskelavslappnande. Injektionsvätskan ges enbart av sjukvårdspersonal.

I akutvård

Sammanfattningsvis kan man ju säga att midazolam är ett beydligt mer potent läkemedel, har en kraftigare sederande effekt. Mycket mer vanligt i IVA vård än Stesolid är. Midazolam ger även en betydligt kraftigare amnesi, något som ofta är begränsad vid stesolid.

Gällande kramlösande effekter så har midazolam ofta bättre effekt, speciellt på barn. 0.1mg/kg. Stesolid vid kramper på barn 0.2mg/kg. Dock så har ju midazolam mer uttalad andningsdepressiv effekt vilket säker gör att stesolid är vanligare, ffa prehosp.

Vi använder stesolid som första val på kramper, vuxna som barn. Brukar dock ge midazolam iv på barn om inte kramperna slutat efter en runda Diazepam klysma.

Midazolam använder vi också i kombination med ketalar på cirk stabila pat.

Men det finns säkert någon IVA-narkos syrra här inne som har bättre farmakologiska kunskaper/erfarenheter av midazolam än mig.

Midazolam
Midazolam.jpg


Externa länkar

FASS