modified on 29 mars 2009 at 05.20 ••• 6 905 views

Drogväxter i Sverige

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

Detta är ett försök att sammanställa en tabell över växter man kan hitta i Sverige, vilda eller odlade, som ger någon form av psykotropisk effekt som kan användas som drog.

Observera att kan förekomma växter som saknar önskade effekter och/eller har farliga bieffekter. Användning av växter med hög giftighet avråds. Det kan förekomma fel i tabellerna, gör därför alltid egna efterforskningar innan du stoppar i dig någonting okänt. Var källkritisk.

Tänk även på att vissa växter är fridlysta och/eller sällsynta. Försök att ta sticklingar eller frön för att själv kunna kultivera dom om så är fallet.

Verifierade eller starkt misstänkta

Namn Innehåller Effekt Giftighet Kommentar
Acorus calamus (Kalmus) Asaron E3, E4, E5 G2 K3 dammar, vattendrag
Artemisia absinthium (Malört) Tujon E1,E2,E4 G3 K3
Artemisia vulgaris (Gråbo) Tujon E1,E2 G3 K2
Atropa belladonna (Belladonna) Tropaner E2,E4,E5 G1 K1
Släktet Brugmansia (Änglatrumpet) Tropaner E2,E4,E5 G1 K5
Convolvulus arvensis (Åkervinda) Tropaner E1,E2 N/A K1
Datura stramonium (Spikklubba) Tropaner E2,E4,E5 G1 K1
Hyoscyamus niger (Bolmört) Tropaner E2,E4,E5 G1 K1
Lactuca serriola (Taggsallat) Tropaner eller lactucin & lactucopicrin E1,E2 N/A K1, banvallar
Lactuca virosa (Giftsallat) Tropaner eller lactucin & lactucopicrin E1,E2 N/A K1, K4, beskrivs som mycket sällsynt.
Nepeta cataria (Kattmynta) Nepetalacton E1,E2 N/A K1,K4
Nicandra physalodes (Ballongblomma) Tropaner E2 G2 K5
Nicotiana rustica (Bondtobak) Nikotin E2,E3 N/A K1,K4
Nymphaea alba (Vit näckros) N/A E1 N/A Vattendrag, sjöar
Papaver somniferum (Opievallmo) Opiater E1,E2 G3 K4,K5
Arter i släktet Phalaris (Flenar) Tryptaminer E1,E4,E5 G3 K2 fuktig mark, stränder
Phragmites australis (Vass) Tryptaminer E1,E4,E5 G3 K2 fuktig mark, stränder
Salvia nemorosa (Stäppsalvia) N/A E2 G3 Även känd som Salvia superba
Scopolia carniolica (Dårört) Tropaner E2,E4,E5 G1 N/A
Solanum dulcamara (Besksöta) Tropaner E2 G1 K3
Solanum nigrum (Nattskatta) Tropaner E2 G1 K3
Valeriana officinalis (Läkevänderot) N/A E2 N/A K1
Verbascum thapsus (Kungsljus) Coumarin E1,E2,E4 G3 K2
Verbascum blattaria (Sommarkungsljus) N/A E1,E2,E4 G3 K4,K5

Ej verifierade

Namn Innehåller Effekt Giftighet Kommentar
Achillea millefolium (Röllika) N/A N/A N/A N/A
Andromeda polifolia (Rosling) N/A E5 G1 N/A
Anethum graveolens (Dill) Eteriska oljor E3,E1 G3 K5
Asarum europaeum (Hasselört) Asaron E1,E3,E5 G2 N/A
Corydalis cava (Hålnunneört) Opiatliknande E2 N/A N/A
Chelidonium majus (Skelört) Opiatliknande E2 G2 N/A
Cypripedium calceolus (Guckosko) Cypripedin E2 G3 K4 , fridlyst
Cytisus scoparius (Harris) Cytisin E1,E5 G1 K3,K5
Foeniculum vulgare (Fänkål) Eteriska oljor E2 G3 N/A
Fumaria officinalis (Jordrök) Protopin E2 G3 N/A
Glaucium flavum (Strandvallmo) Glaucin, bulbocapnin, protopin .mm E2 N/A Sällsynt. Bohuslän, Halland. Fridlyst.
Humulus Lupulus (Humle) Lupulin E1,E2 N/A K1, K3
Leonurus cardiaca (Hjärtstilla) Leonurin, m.m. E1,E2 G2 K1,K5
Lobelia dortmanna (Notblomster) Lobelin E3 G1 Används som nikotinsubstitut, växer i grunt vatten, i sjöar, dammar
Lolium temulentum (Dårrepe) Lolin E4, möjligen E5 G2 K4
Lycopersicon esculentum (Tomat) N/A E2 G3 K5
Papaver argemone (Spikvallmo) Opiater? E1,E2 G3 N/A
Papaver croceum (Sibirisk vallmo) Opiater? E1,E2 G3 N/A
Papaver dubium (Rågvallmo) Opiater? E1,E2 G3 N/A
Papaver laestadianum (Laestadiusvallmo?) Opiater? E1,E2 G3 N/A
Papaver pseudoorientale (Jättevallmo?) Opiater? E1,E2 G3 N/A
Papaver radicatum (Fjällvallmo) Opiater? E1,E2 G3 N/A
Papaver rhoeas (Kornvallmo) Opiater? E1,E2 G3 N/A
Pastinaca sativa (Palsternacka) Eteriska oljor E1,E3 G3 K2
Petroselinum crispum (Persilja) Eteriska oljor E2 N/A K5
Pilosella officinarum (Gråfibbla) Umbelliferone E2 N/A K2
Rhododendron tomentosum, Ledum palustre (Skvattram) Palustrol,ledol, steroler, flavonoider coumariner, m.m. N/A G2 K2 i söder
Scutellaria galericulata (Frossört) N/A N/A N/A N/A
Sedum acre (Gul fetknopp) Sedacrine E2 N/A K2, ej i norra sverige. Berghällar, sand, grus
Solanum tuberosum (Potatis) Tropaner E2 G3 K5
Thuja occidentalis (Thuja) Tujon E1,E2,E4 G3 K2,K5, vanlig i trädgårdar och parker
Vaccinium uliginosum (Odon) N/A E4 i hög dos? G4 N/A

Förklaring av tabellerna

Effekter

E1 = Euforisk

E2 = Sederande / lugnande

E3 = Stimulerande

E4 = Hallucinogen

E5 = Illamående / oönskade bieffekter

Giftighet

G1 = Bekräftat giftig. Bör undvikas eller användas med mycket stor försiktighet

G2 = Stark misstanke finns

G3 = Svag misstake finns (eller giftig i stora doser)

G4 = Ej giftig.

Kommentarer

K1 = Förkommer förvildad på kulturmark, ruderatamark som soptippar, vägbyggen, banvallar, etc.

K2 = Allmän

K3 = Inte ovanlig, men inte heller vanlig (bättre uttryck här?)

K4 = Ovanlig / Sällsynt

K5 = Odlad i trädgårdar, parker, jordbruk, m.m


Externa länkar

Den virtuella floran