modified on 14 juni 2009 at 11.55 ••• 61 258 views

Oxycodone

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök
Oxycodone är en semisyntetisk opiat vilket innebär att den härstammar från en naturlig opiat nämligen thebein. Oxycodone eller Oxykodon som den stavas på svenska används mest i saltformen hydroklorid och är minst lika potent som morfin i samma form men har en bättre upptagningsförmåga vid oralt intag(via munnen). Oxycodone är en ganska ny medicin inom den svenska sjukvården men har används flitigt i Amerika. Farmakokinetiskt är biotillgängligheten högre än för morfin. Oxikodon meta-boliseras i levern och i tarmen till noroxikodon, oximorfon och olika konjugerade glukuronider. Dessa verkar inte ha någon eller endast marginell egen effekt. Oxykodon, C18H21NO4, är ett Morfinderivat, det vill säga ett halvsyntetiskt smärtstillande preparat härlett ur Morfin. Det används vid långvarig svår smärta, till exempel vid cancer.
Oxycodone
Preparatet har en kraftigt smärtstillande effekt. Det ingår i klass II i Läkemedelsverkets Narkotikaklassning. (Till klass I hör narkotikum som inte anses ha medicinsk betydelse).

Läkemedel som innehåller detta ämne är Oxycontin® samt Oxynorm®. Båda läkemedlen tillverkas bland annat av Mundipharma i Göteborg. Oxycontin är ett långtidsverkande läkemedel där smärtstillande effekt nås efter cirka 3 timmar och håller i sig i cirka 12 timmar. Med Oxynorm nås smärtstillande effekt snabbare, ofta inom 15-20 min med full effekt cirka 1 timme efter. Varaktigheten är cirka 6 timmar.

Man har inte funnit några större mängder av aktiva metaboliter av oxikodon, men vid njursvikt (kreatinin-clearance < 60ml/min) är plasmakoncentrationen avoxikodon ca 50 % högre än hos patienter utan njursvikt. Således måste man även vid användande av oxikodon ta hänsyntill njurfunktion.

Oxycodone.png

Dosering och intag

Doserna varierar självklart mycket men en helt ny användare utav opiater bör följa dessa anvisningar. Oralt: 10-20mg Nasalt: 10-15mg IV: 5-10mg Rektalt intag: 10-20mg

Jag skulle rekommendera rektalt eller nasalt intag första gångerna, blir valuta för pengarna för att sedan om man tar det steget använda sig utav sprutor (detta är inget jag förespråkar utan det är en sak man får ta ansvar för själv).

Doserna ökar sedan ganska snabbt om man använder sig utav substansen en tid, inte ovanligt att behöva 50-120mg per injektion efter en kortare tids bruk.

Vilka effekter har drogen? Oxucodone har samma effekt som andra starka opiater ex: morfin, heroin med ett skönt välbehag där alla vardagens bekymmer blir ett minne blott. Vid IV injektion ”det jag själv använder mig utav” inträder ett snabbt och behagligt rus och som börjar med en skön kick inte så mycket svagare än den man får utav heroin. I Sverige säljes Oxykodon under varunamnen Oxycontin (depotabletter) och Oxynorm som "direktverkande".

Här är några effekter Eufori ”glädje” Sedation ”trötthet, dåsighet” Mios ”sammandragna pupiller”

Vilka biverkningar har drogen? Precis som andra opiater har oxycodone några biverkningar om än inte så allvarliga. De vanligaste är klåda och illamående vilka ibland ses som behagliga och välkomna delar utav ruset.


VARNING

Den allvarligaste biverkningen är andningsdepression som kan uppträda i höga doser och som är särskilt vanlig i kombination med benzodiasepiner eller alkohol.

Är det nått jag bör tänka på vid intag utav drogen? Nej egentligen inte! Men sunt förnuft gäller här precis som med andra opiater, var försiktig med doseringen om ni är ovana och känn er sakta fram.

Tänk noga över innan ni testar drogen, det kan bli en livslång förälskelse som inte är helt lätt att bryta. Eventuellt får man leva med tanken på hur bra man kan må eller så mår man så bra och använder drogen ganska regelbundet.

Externa länkar

Opioider
Opiumalkaloider Morfin, Kodein, Tebain
Syntetiska opioider
Semisyntetiska Heroin (Diacetylmorfin), Oxikodon, Hydrokodon, Dihydrokodein, Hydromorfon, Oxymorfon, Nikomorfin
Fenylheptylamin Metadon, L-levoacetylmetadol (LAAM)
Piperanilider Fentanyl, Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Karfentanil, Ketobemidon
Fenylpiperidiner Petidin (meperidin), Ketobemidon, MPPP, Allylprodin, Alfameprodin, Betaprodin, PEPAP
Difenylpropylamin Propoxifen, Dextropropoxifen, Dextromoramid, Besitramid, Piritramid
Benzomorphanderivat Pentazocin, Fenazocin
Oripavin Buprenorfin
Morfinanderivat Butorfanol, Nalbufin, Levometorfan, Levorfanol
Övriga Etorfin, Dezocin, Lefetamin, Tilidin, Tramadol, Loperamid, Difenoxylat
Opioidantagonister Naloxon, Naltrexon